Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Изјава на овластен раководител на Сектор за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита во врска со изготвување на Социјален план на Општина Куманово

Известување од Одделение за социјална заштита, заштита на  децата и здравствена заштита до здруженија на граѓани, установи од областа на социјална заштита и други правни и физички лица

Почитувани сограѓани,

Локалната самоуправа како една од носителите на социјалната заштита во Републикава, согласно своите надлежности, активно работи на процесот на изготвување на Социјален план на Општината, којшто ќе содржи низа мерки и активности со цел помош и поддршка на маргинализирните групи на граѓани во нашата Општина. Социјалниот план ќе биде од долгорочен карактер во траење од 3 (три) години, а врз основа на истиот ќе бидат изготвувани годишни програми за социјална заштита во Општина Куманово.

Согласно тоа, Општина Куманово ги повикува сите заинтересирани здруженија на граѓани, установи, физички и правни лица кои работат на поле на социјалната заштита, како рамноправни партнери, да дадат свој допринос во изготвување на Социјалниот план, преку доставување на свои иницијативи, идеи и предлози за развој и унапредување на социјалната заштита на локално ниво, согласно потребите на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик.

Сите заинтересирани лица/субјекти своите иницијативи, предлози и идеи можат да ги достават на маил адресата: ossz@kumanovo.gov.mk, најдоцна до 15.08.2022 година.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст