Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Имплементирање на проектот“Креирање можности за работа за сите”

Согласно соработката на општина Куманово соЦентарот за рурален развој БујрумКуманово,Градоначалникот на Општината Максим Димитриевски присуствуваше на потпишувањето на  Договори со шест селектирани кандидати  за имплементација на Програмата на УНДП, во рамките на проектотКреирање можности заработа за сите. Програмата е финансирана одШвајцарската агенција за равој и соработка вопартнерство со Министерството за труд и социјална политика и Агенција за вработување наРСМ. Ангажираните лица ќе работат по 20 часанеделно за период од девет месеци со стари иизнемоштени лица од ромска националност, коиимаат потреба од асистенција за остварување насвоите основни животни потреби.  

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст