Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Интензивно се работи на индустриската зона Новини Речица

Во врска со еден од капиталните проекти на Општина Куманово со Владата на Република Северна Македонија, кој се однесува на инвестиции во областа на инфраструктурата во новата индустриска зона м.в. Новини, с.Речица во Куманово, моментално се работи на изградба на дел од улици (улици “1” и “13”)  и поставување на дел од атмосферската канализација, со должина од 1210м.

Оваа зона со својот капацитет преку различна големина на парцели, урбанистички уредени за лесна и незагадувачка индустрија, трговски единици и сместувачки капацитети, е предмет на интерес на голем број  домашни и странски компании.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст