Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Годишни програми за работење:
Програма 2019год.
Програма 2020год.
Програма 2021год.

Годишни извештаи за работење:
Извештај 2018год.
Извештај 2019год.
Извештај за финансиско работење – 2019год.
Извештај 2020год.

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2020 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2021 година:

Прв квартал

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст