Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Нацрт стратегија за рурален развој на Општина Куманово за период 2023 -2027 година

Стратегијата за рурален развој  за период 2023 -2027 година е дел од активностите на Одделение за стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, согласно Програмата на Сектор за меѓународна соработка и евринтеграции, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР  на Општина Куманово, бр. 09 -1829/22 од  25 февруари 2022 година.

Во изработката на Стратегијата учествуваа претставници од: општинска администрација, Здружение на земјоделци на Општина Куманово, Подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РСМ, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – канцеларија во Куманово, Здружение на пчелари, Здружение на угостители, Регионална занаетчиска комора, Локален економско- социјален совет – Куманово, Музеј – Куманово,  Здружение на органски производители, Фондација за развој на мали и средни претпријатија- Куманово,  Граѓански организации и други засегнати страни.

Се известуваат сите физички и правни лица кои имаат предлози и насоки за подобрување на Нацрт – верзија на стратешкиот документ, истите да ги достават на следниов меил: donka_opstinakumanovo@yahoo.com и nikola.opstinakumanovo@gmail.com, најдоцна до 20 декември 2022 година.

 Нацрт – верзија на документот  (превземете тука)
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст