Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Новогодишна честитка на Градоначалникот Димитриевски

Почитувани сограѓани,
Ви ја честитам Новата 2021 година со најискрени желби за многу среќа, добро здравје на Вас и вашите најблиски, мир и топлина во домовите.
Здравјето е најскапоценото нешто кое го имаме, а изминатата 2020 година нè научи колку е важен сечиј живот борејќи се против Ковид пандемијата, особено кога станува збор за нашите најблиски. Посакувам оваа година да биде успешна за сите вас, исполнета со многу насмевки, прегратки, радости за нови победи кои ќе ги испишеме заедно.
Среќна Нова 2021 година!

Të nderuar bashkëqytetarë,
Jua uroj Vitin e Ri 2021, me dëshirat më të sinqerta për shumë fat, shëndet të mirë Juve dhe më të afërmve Tuaj, paqe dhe ngrohtësi në shtëpitë Tuaja.
Shëndeti është gjëja më e shtrenjtë që e kemi, kurse viti i kaluar 2020 – ta na mësoi se sa është e rëndësishme jeta e secilit, duke luftuar kundër pandemisë Kovid, posaçërisht kur bëhet fjalë për më të afërmit tanë.
Dëshiroj që ky vit të jetë i suksesshëm për të gjithë ne, me plot buzëqeshje, përqafime, gëzime dhe fitore të reja që do t’i shkruajmë së bashku.
Gëzuar Viti i Ri 2021!

Поштованисуграђани,
ЖелимвамсрећнуНову 2021.годину, санајискренијимжељамазасрећу, доброздрављевама и вашимнајмилијима, мир и топлину у домовима.
Здрављејенештонајдрагоценије и протекла 2020.научиланасјеколикојеважансвачијиживот у борбипротивпандемијеCovid, посебнокадасу у питањунашивољени.
Желимдаовагодинабудеуспешназасвевас, испуњенамногимосмесима, загрљајима и радошћузбогновихпобедакојећемозаједнопостићи.
СрећнаНова 2021.година!

Sevgilivatandaşlar,
İyişanslar, size vesevdiklerinizesağlık, evlerinizdehuzurvesıcaklık, en içtendileklerimizle 2021 YeniYılınıkutluyorum.
Sağlık, sahipolduğumuz en değerlişeyvegeçtiğimiz 2020 bizeherkesinhayatındaCovid 19 salgınıylasavaşmanın ne kadarzorolduğunuöğretti, sağlığındanekadarönemliolduğunuöğretti, özellikle de sevdiklerimizsözkonusuolduğunda.
Birlikteyazacağımızyenizaferleregülümsemeler, sarılmalar, sevinçdoluyeniyılınhepiniziçinbaşarılıolmasınıdilerim.
MutluYıllar 2021!

Respektirimedizutne,
Bahtaravtumenge o Nevo 2021 berš, mangipaja but baht, šukarsastipatumengeemtumaremajpašenge, tromalipaemšukaripakotumarekhera.
O sastipesimajkuč so isi amen, a o nakhlo 2020 beršsikavgja amen, koborsiimportantnosakodživdipearakhibajamujalikovidpandemija, majbut kana kerelpebutiamaremajpašenge.
Mangav o nevoberšteovelmajsukcesialosaretumengepherdo, asajbaja, grabujbaja, baht neveviktoriencar, so kakeraolensavore amen barabutne.
BahtaloNevo 2021 berš!

Dear fellow citizens,
I wish you a happy New Year 2021, with the most sincere wishes for good luck, good health to you and your loved ones, peace, and warmth in the homes.
Health is the most precious thing and the past 2020 taught us how important everyone’s life is in fighting the Covid-19 pandemic, especially when it comes to our loved ones.
I wish this year to be successful for all of you, filled with many smiles, hugs, and joy for new victories that we will achieve together.
Happy New Year 2021!

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст