Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Планска програма за изработка на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од У.Е ,,Индустрија” урбан блок 71

  • Планска програма за изработка на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од У.Е ,,Индустрија” урбан блок 71 (Превземете доумент)
  • Потврда за заверка од Градоначалник на Планска програма за изработка на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од У.Е ,,Индустрија” урбан блок 71 (Превземете доумент)
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст