Поставување на бекатон плочи на улица ,,Црнотравска” во центарот на градот

Врати се на врвот
Големина на фонт