Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Предлог планска програми за ДУП за дел од УЕ Панче Пешев дел од УБ42, плански опфат помеѓу ул,,Октомвриска Револуција”,крак на улица ,,Октомвриска Револуција” ул. ,,Питу Гули”, ул.,,29ти Ноември”, ул.,,Димитар Влахов”, ул.,,Пионерска” Општина Куманово

  • Предлог планска програми за ДУП за дел од УЕ Панче Пешев дел од УБ42, плански опфат помеѓу ул,,Октомвриска Револуција”,крак на улица ,,Октомвриска Револуција” ул. ,,Питу Гули”, ул.,,29ти Ноември”, ул.,,Димитар Влахов”, ул.,,Пионерска” Општина Куманово (Превземете тука)
  • Потврда за заверка од Градоначалник за Прердлог планска програми за ДУП за дел од УЕ Панче Пешев дел од УБ42, плански опфат помеѓу ул,,Октомвриска Револуција”,крак на улица ,,Октомвриска Револуција” ул. ,,Питу Гули”, ул.,,29ти Ноември”, ул.,,Димитар Влахов”, ул.,,Пионерска” Општина Куманово (Превземете тука)
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст