Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Ивана Ѓорѓиевска

Кратка биографија

Лични податоци
Име и  презиме: Ивана Ѓорѓиевска
Датум и место на раѓање: 25.11.1973 Куманово
Адреса на живеење: ул.Перо Чичо бр.41
Email: [email protected]

Работно искуство
Датуми                                                                1998-1999 г.
Занимање/Работно место                         Дописник
Име и адреса на работодавачот             Радио мрежа „Канал 77“

 

Датуми                                                                1999-2003
Занимање/Работно место                         Администратор
Име и адреса на работодавачот             Келог Браун и Рут Сервисис Инц.Делавер САД, Хјустон Тексас, подружница во Петровец

Датуми                                                                2004-2007
Занимање/Работно место                         Управител
Име и адреса на работодавачот             ДППУ„Пиколос“ ДОО

 

Датуми                                                                2007-2013
Занимање/Работно место                         Наставник по македонски јазик
Име и адреса на работодавачот             ООУ„Кочо Рацин“Куманово

Датуми                                                                2013-2014
Занимање/Работно место                         Наставник по македонски јазик/раководител на ПУ с. Орашац
Име и адреса на работодавачот             ООУ„Кочо Рацин“Куманово

Датуми                                                                2014-2019
Занимање/Работно место                         Библиотекар
Име и адреса на работодавачот             ООУ„Кочо Рацин“Куманово

Датуми                                                                2019-2021
Занимање/Работно место                         Помошник директор/Библиотекар
Име и адреса на работодавачот             ООУ„Кочо Рацин“Куманово

Образование и обуки

Датум                                                                   1997
Титула                                                                  Дипломиран филолог по општа и компшатаривна книжевност
Име и вид на образовна институција        Филолошки факултет „Блаже Конески“

Датум                                                                   2009
Титула                                                                  Професор по книжевност со македонски јазик по „Б“
Име и вид на образовна институција        Филолошки факултет „Блаже Конески“

Датум                                                                   2020
Титула                                                                  Положен испит за директор на училиште
Име и вид на образовна институција        ДИЦ

Лични вештини и компетенции

Мајчин јазик                                                     Македонски јазик
Други јазици                                                     Англиски јазик
Друштвени вештини и компетенции   комуникативност, способност за тимско работење, организациски вештини

Организациски способности : Универзитетски образована личност со повеќегодишно искуство во разни сфери на работење. Мотивирана, упорна и способна да одговори транспарентно на предизвиците. Доверлива, чесна и одговорна која може да работи на своја иницијатива и како дел од тим. Ефективна и комуникативна личност кон сите нивоа на организацијата или заедницата каде што делува.

Компјутерски способности и компетенции                   Microsoft Office, WordPress

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст