Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КЛАСА НА НАМЕНА Г2.5 ИНДУСТРИЈА ЗА АВТОМОБИЛИ И ДЕЛОВИ НА КП 258/1, КП 249. КП 252/1, КП 253/1, КП 254/1, КП 255/1, КП 248/1, КП 247, КП 248/2, КП 257/1, КП 250, КП 251, КП 259, КП 260/1, КП 244/7 КО РЕЧИЦА ОПШТИНА КУМАНОВО

ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КЛАСА НА НАМЕНА Г2.5 ИНДУСТРИЈА ЗА АВТОМОБИЛИ И ДЕЛОВИ НА КП 258/1, КП 249. КП 252/1, КП 253/1, КП 254/1, КП 255/1, КП 248/1, КП 247, КП 248/2, КП 257/1, КП 250, КП 251, КП 259, КП 260/1, КП 244/7 КО РЕЧИЦА ОПШТИНА КУМАНОВО – ( ПРЕВЗЕМАЊЕ )

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст