Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на КП 2652, 2683, 2684, 2688 и КП 2691, КО Горно Коњаре со намена Е1.13-фотоволтаични електрани Општина Куманово

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст