Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СООПШТЕНИЕ

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Согласно Закон за превоз Општина Куманово е должна да организира општински линиски превоз.
Според Одлуката за уредување на општински линиски превоз на патници на подрачјето на Општина Куманово се регулирани 26 линии.

Од страна на Општина Куманово е спроведена постапка по јавен оглас за општински линиски превоз на патници за избор на превозници.

Досега се избрани превозници за вкупно 15 линии:

бр.1.ПРОЕВЦЕ – БЕДИЊЕ
бр.2.ГОРНО КОЈНАРЕ – ДОЛНО КОЈНАРЕ – КУМАНОВО
бр.6.с.РЕЖАНОВЦЕ – КУМАНОВО
бр.7.КУМАНОВО – БЕДИЊЕ – с.ЛОПАТЕ
бр.9.ЧЕРКЕЗИ – КУМАНОВО
бр.10.с.БИЉАНОВЦЕ – БЕДИЊЕ
бр.11.с.УМИН ДОЛ – с.НОВО СЕЛО – с.ЉУБОДРАГ – КУМАНОВО
бр.13.КУМАНОВО – с.РЕЧИЦА
бр.14.АВТОБУСКА СТАНИЦА – с.ОРАШАЦ
бр.17.КУМАНОВО – ТАБАНОВЦЕ (СЛАНИШТЕ)
бр.18.КУМАНОВО – с.СКАЧКОВЦЕ
бр.19.КУМАНОВО – с.ПЧИЊА – с.СТУДЕНА БАРА
бр.21.КУМАНОВО – ГРАДИШТЕ – с.ПЕЗОВО – с.КШАЊЕ – с.КОКОШИЊЕ
бр.23.КУМАНОВО – с.КУЧКАРЕВО – с.ГАБРЕШ,
бр.24.КУМАНОВО – КОСТУРНИК.

Останатите линии ќе бидат изберени во наредниот период, по целосно завршување на постапката.

Согласно Закон за основното образование и Закон за средното образование на учениците потребно е да им се обезбеди бесплатен превоз до и од училиште.
Избраните линии ќе ги користат учениците, а за линиите кои се во постапка ќе се регулира посебен линиски превоз со што ќе се обезбеди бесплатен превоз за сите ученици.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст