Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Стратегија за Туризам на Oпштина Куманово

Почитувани,
Општина Куманово и Одделение за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој (ЛЕР) во склоп на својата програма е во процес на изработка на Стратегија за Туризам на Oпштина Куманово . Во тој контекст би сакале и Вие како граѓани да дадете Ваш допринос во изработка на стртешкиот документ.
Сите предлози, идеи и забелешки може да ги доставувате на [email protected], ahmet_ или моб. 070/541 – 535,во наредните десет дена
Линкот од стратегијата може да гу видите тука
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст