Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Трибина за заштита на амбиенталниот воздух

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Денеска Советот на Општина Куманово организираше трибина за заштита на амбиеналниот воздух на територија на  Општина Куманово. На трибината присуствуваа советниците, Претставник на управа за хидрометеоролошки работи Борис Секирарски, Проф.д-р Давчев претставник на Факултет за земјоделски науки и храна при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј „ Скопје,претставници надлежните одделенија во општината,, претставници на МВР, претставник од од Регионален центар за управување со кризи, претставник на територијалната противпожарна единица, директорите на јавните претпријатија,пртставник од центар за јавно здравје претставници на невладиниот сектор и еколошки здруженија. Се разговараше за моменталната состојба на загаденоста на воздухот, мерките кои досега ги има превземено општина Куманово, а се разви и дебата за предлози и мерки кои би треба да се превземат на подолг рок. Вонредни мерки кои се превземаат од страна на општината се : воведување на двосменска работа на инспекциските служби во Општина Куманово,субвенционирање на нови приклучоци за гасификација,аеросолизација,зачестено машинско миење и чистење на улици и тротоари,Зголемен инспекциски надзор на А и Б-ИСКЗ инсталации и градилишта, зголемени инспекциски контроли на субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла,рационално загревање на институции во надлежност на локалната самоуправа,трибини, едукативни спотови и дополнителна настава за екологија во предучилишно и училишно образование.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст