Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови


На следниов линк можете да го превземете јавниот повик: ЈАВЕН ПОВИК ТУКА!