Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и деветта седница на Советот на општина Куманово

На 01 април 2024 година (понеделник) во кружната сала на зградата на поранешни општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи триесет и деветтата седница на Советот на општина Куманово по следниов

 Дневен ред

  1. Информација за превземени мерки и активности во текот на 2023 година на полициска станица од општа надлежност Куманово
  1. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2023 година
  2. Финансиски извештаи/годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2023година
  1. Предлог – Одлука за давање согласност на измена на Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Водовод“ – Куманово
  1. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово паркинг“ – Куманово запериод од 01.10.2023 – 31.12.2023 година
  1. Извештај за работа со Годишна сметка на ЈП „Куманово паркинг“ – Куманово за 2023 година
  1. Извештај за деловно – финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ –Куманово за период октомври – декември 2023 година
  1. Годишна сметка и извештај за работа на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период јануари – декември 2023 година
  1. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2023 година

10.Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период јануари – декември 2023 година

11.Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2023 година

12.Предлог – Решение за давање на мислење на Статутот на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово

13.Предлог – Одлука за давање согласност на измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово

14.Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во општина Куманово за 2023 година со финансов извештај.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст