Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА УРЕДНО ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНАТА ФИРМА /НАЗИВ НА ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА

   Република Македонијa
 
  ОПШТИНА КУМАНОВО

Сектор за даноци и такси

 

 

 

 

Република Македонија

Republika e Maqedonisë

Општина Куманово

Komuna e Kumanovës

 

Дата:

Куманово-Kumanovë

 

ул.’’11 Октомври’’ бб

1300 Куманово,

Република Македонија

Тел: +389 31 422 641

Факс:+389 31 421 423

Веб сајт:

www.kumanovo.gov.mk

      Согласно член 84 и член 86 од Законот за општата управна постапка (,,Сл.Весник на РСМ бр.124/15), Градоначалникот на Општина Куманово ја дава следната

 

ЈАВНА ОБЈАВА

ЗА УРЕДНО ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНАТА ФИРМА /НАЗИВ НА ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА

                                                                                            

1.                 ЛИСТА НА ОГЛАСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНАТА ФИРМА/НАЗИВ НА ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

 

година Решение број Назив на обврзник место
2023 33-937/1577 ФРОДИ МИЛК КОКОШИЊЕ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ СКОПЈЕ

 

с. Кокошиње

Куманово

2023 33-937/3484 ПИНМОДА ДООЕЛ ШТИП Штип
2023 33-937/2667 ИЗГРЕВ 2019 ДОО КУМАНОВО

 

Куманово
2023 33-937/1916 ДРУШТВО ЗА УСЛУГА И  ТРГОВИЈА

ИС-ЏЕ ДОО СКОПЈЕ

 

Скопје
2023 33-937/3495 МАЛТИНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ Скопје
2023 33-937/3008 РУНИКС ГРУП ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2985 ТАЦУ ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2095 ХАРИС ФАС ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/564 ПЛОШТАД 2003 МУАРЕМ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1097 ЕКО-ММ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2996 МЕДЕЊАЦИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2995 АУТО ПАРТС ДОЦ ПЛУС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2282 ЕЛИЗНАЗ ТРАНС ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/716 УНИВЕРЗУМ-КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2027 ДУТСАС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/513 ШУ-АРТ Д.О.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/198 ЈУНИОР ДМТ ТРАЈКА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1944 ДЕМЕТРА МАРКЕТИ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/338 ПРОМЕТЕЛЕКТРОКУМАНОВО ДООЕЛ УВОЗ- ИЗВОЗ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3318 ЕДУАРДИ ТЕКСТИЛ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/942 ЏУЏЕ Т.П. ГОСТИЛНИЦА Куманово
2023 33-937/3069 ШИША БАР ДУБАИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/954 ТАКСИСТ БАШКИМ МУСТАФА Куманово
2023 33-937/3438 ПРИВАТНО ТРГО-ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ САБА- БЕЛЧА ДОО, ПРЕШЕВО ОД ПРЕШЕВО , СРБИЈА – ПОДРУЖНИЦА ВО КУМАНОВО, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Куманово
2023 33-937/1430 БОХЕМИЈА ЛБММ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2215 ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА-ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА ЗДРАВЕЦ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3020 СПОРТ ПЛУС 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3426 СИВА СТОНЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2420 ТРГОВЕЦ ПОДЕИНЕЦ ЗА ФРИЗЕРСКИ УСЛУГИ БЈУТИ ПРОФЕСИОНAЛ СЕВДА ТП СЕВДА МИТАТ ЈАШАРИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1724 ДФ-ЛЕР ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/2935 ВЕДА-АГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2315 КАРБОН НФС ДООЕЛ  УВОЗ -ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1745 ПЗУ Д-Р ЗУМБЕРИ Куманово
2023 33-937/1778 АЛПИНА ЕУРО ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/3180 ЗООМ КАФЕ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1128 ЉАМИ – ФОРМ ДООЕЛ С.Гошинце

Липково

2023 33-937/858 КВАРК Д.О.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3599 РАМАНИ ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2730 НЕЉА – БУМ ФАШИОН Липково
2023 33-937/3278 ФРИЗЕРСКИ САЛОН ВАСО ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1729 КУМКАЈА БАЛКАН ДООЕЛ ВЕЛЕС

 

Велес
2023 33-937/259 КАН ДООЕЛ  УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/359 ИМПЛАНТ-ДЕНТ П.З.О. Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/733 КИРКИС ФАРМ Д.О.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2472 ПЕНИНА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3326 ЕДЕНМЕЈД ЗАНАЕТЧИЈА АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЌ Куманово
2023 33-937/2886 ДРУШТВО ЗА ПСИХОЛОШКИ СОВЕТУВАЊА И ПСИХОТЕРАПИЈА ОТВОРЕН УМ-СЈС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/931 ГРАДИТЕЛ-98 Т.П. ГРАДЕЖНИШТВО ВИКТОР СЛАВЕ ТРАЈЧЕВСКИ Куманово
2023 33-937/2482 АЛ-КИ-СА 2017 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3155 ДЕНИ – М 511 ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/874 ЗАХА-С-НЕЛА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3218 СИН-МАР ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово

 

2023 33-937/2659 АРМАНДО БЕЈКЕРИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово

 

2023 33-937/3073 ИМА-ИНТЕРНАЦИОНАЛНА МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2586 БАЈАДЕРА ДДМ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3687 АЛИСАН 2000 ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3578 АГРО ЛБА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3762 БЛОКАРА МАЏЕРЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/373 ДИМ КОМЕРЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3101 МОБИФИХ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1668 МОРИСОН ТРЕЈД ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3356 МОБИЛКО ПЛУС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3183 РИКОМА-ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2615 САЊА МЛД Т.П. САЊА ВИДЕ МЛАДЕНОВСКА Куманово
2023 33-937/2739 МБФ-ЕКСПОРТ ТРАК Куманово
2023 33-937/2165 ЦВЕТАНОВСКИ АГРАР ДООЕЛ С.КЛЕЧЕВЦЕ – КУМАНОВО С.Клечовце

Куманово

2023 33-937/1682 СИЛКОМ ГОЛУБИЦА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.КЛЕЧЕВЦЕ КУМАНОВО С. Клечовце

Куманово

2023 33-937/3240 ХУПЕР ДИГИТАЛ ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1598 ЕУРОДИНИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/777 ИМПЕРИЈАЛ-ДБМ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1420 ВИВА АУТО ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/922 АВТОПРЕВОЗНИК РАДЕ МИШИЌ Куманово
2023 33-937/809 ПОЗАМ ТРЕЈД ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2677 МУНИРА-ТРАВЕЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2018 ТП ГРИЛ КАФЕ ЗЕНТРУМ ЗУЉКИФЉИ НАЗИФ МУРАТИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/833 ЊУ ВЈУ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2619 СТЕ-ЈО-СЛ КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2598 ЛУКСОР-2013 Т.П. САДЕТА АГИМ РАМАДАНИ Куманово
2023 33-937/3141 НУАРА ФЕШН ДООЕЛ КУМАНОВ Куманово
2023 33-937/3204 КАЈ ИБРО 2021 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/455 МБ-ИНЦ Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3803 БЛЕК КАСТОМС ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1241 З.З.ЕКО ХРАНА СО О.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1248 БУЦО БЕРБЕРНИЦА С.З.Д. РЕЏЕПИ АГИМ ФАРУК Куманово
2023 33-937/3382 МОБИЛЕРИА ТЕ ГЗИМИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/423 СИМПЛИ-КОМ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2905 ЧОЛА 2020 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3302 ЕРБЕК ТЕНДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/336 ЏИМРЕВСКИ МОМЧИЛО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/3341 ИФИКС ПАСС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3163 ИФИКС 2021 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3172 АГЕНЦИЈА КАФИЕРО ДОО КУМАНОВО С.Речица Куманово
2023 33-937/3488 МОДА ВИНТАГЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/894 ЕЈУП ЈАШАРИ Куманово
2023 33-937/1617 БИ-СТЕФАН ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1661 ВЕНУС-ТЕКС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2896 ФРУТИ ТП МАРИГОНА ФАДИЉ АЉИМИ АРИФИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3724 ЛУКС 94 ДОО УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3554 ЌЕБАПТОРЈА ОЏАКУ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/482 ТАЛИЈА-К ЕМИЛИЈА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1356 ПИЕТРЕН ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2358 ЕНА РИКО ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3010 РИМЕ 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2894 НМН-ГРАДИ-ФЛОРИ БАУ ГРОУП ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.РЕЧИЦА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2533 ЕВО ГРОУП СКР ДОО УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3046 ВЕСНА ЈОСИМОВСКА АДВОКАТ Куманово
2023 33-937/29 ШИРОКО ПОЛЕ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2546 КАС ПРОФИЛ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3371 АГМ БЕЛТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ГОРНО КОЊАРЕ, КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3477 ВИП СПЕЦИЈАЛ ДОО ГОРНО КОЊАРЕ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3026 НЕО 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1647 СИБЕЛЕС БК ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2496 КИС-ПРОМЕТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3001 ДРЕАМ СТУДИО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3323 АРДНЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3373 ЕЛЕКТРОН ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3431 ВЈОСА-2021 Т.П СЕДАТ ТАЏЕДИН СУЛИМАНИ Куманово
2023 33-937/2158 КОМПАНИЈА ДД ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1624 АЛКОН КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1893 КОКИ 89 БЕРБЕРСКИ САЛОН С.З.Д. ИВАН СТОЈМАНОВСКИ Куманово
2023 33-937/2069 ЗАНАЕТЧИЈА АНЧИ МОДЕН КРОЈАЧ СТАНА ПЕТРУШЕВСКА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3503 АЛФА АГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ КУМАНОВО С.Лопате

Куманово

2023 33-937/1232 КАРАБИН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Лопате

Куманово

2023 33-937/3350 ЈУЛИУС Б ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Лопате

Куманово

2023 33-937/2858 СТЕЛА 2020 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/981 ЗАНАЕТЧИЈА СЗД ДИНАМИК АЛЕКСАНДРА ДИМИТРИЈЕВСКИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2104 НИКИЦА-СИМЕ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1155 ВАВИЛОН ФАРМА ПЛУС КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2812 КИНГСТОН БУРГЕР ТП СТЕФАН ВАСЕ ЃИРАЗОВСКИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2975 ПИЗЗЕРИА ПАРАДИСО ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/855 Д-Р БОЖИЧКОВИЌ ЛАБОРГИНОМЕДИКА П.З.У. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1636 ХРИС-МИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1244 ПЗУ АПТЕКА ШЕНДИ ФАРМ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2766 ПИТ-ТИМ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2664 И2 КАПИТАЛ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/945 М.С.-СИЛВЕР ЗАНАЕТЧИСКИ ДУЌАН МИЛОВАН СТОЈКОВИЌ Куманово
2023 33-937/2758 ДПТУ СИДНЕЈ ЧИКЕН ЕНД ГРИЛ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1189 ШАРА-МИЛК ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1943 ХЕПИ –МИЛМАГ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2541 ПЕПИ ФРЕШ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3663 СРЕЌНА ПАНДА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/715 КЕНТАВРОС Д.О.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3671 АТЕЉЕ УНИКАТ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1175 ЦЕРАСУС-ГРУП ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3067 ДАЧО-С-БРАНКИЦА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1845 ТРОЈА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2451 МИЛИ-МИЛ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2859 ДПТУ САЈБЕР 38 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2471 БОНЕМЈЈ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1652 БН ДИЗАЈН 2011 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.РОМАНОВЦЕ КУМАНОВО С.Романовце

Куманово

2023 33-937/3080 СОДА ВОДА ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/249 УНА-М МИТКА Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1116 ЗОГО-ВА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2033 ЛИДЕР-МС 2014 ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/3106 ЕНАСПОТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3626 ФУЛ КАР КЕР ДОО УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2690 ТП ПЛЕТЕНКА ЛУКС АЛЕКСАНДАР СТАНИМИР СИМОНОВСКИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/523 СВЕВИД Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3830 ЕМЕ ПОВЕР ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3513 ГЛОБАЛ ПРЕСИЖН КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2501 ШМЕКИ-ИНГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/1829 ХРИСТИЈАН-НА-ТУРС ДООЕЛ С.РОМАНОВЦЕ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2632 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА СЕРТИФИКАТО.ИТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2057 ЕНДЛЕС ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2244 КАТЕРИНА НЕАН ТП КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2890 МБМ СОЛАР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2992 ЕДОН 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3298 БОРЧЕ МЕКИЧАРА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2295 ВАНИЛА ЛУЕЈ ТП ХИРМИЗЕ ФЕЏРИ БАЈРАМИ-ИСЕНИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2194 ЗАНАЕТЧИЈА НАТИРА-3 КАЉТРИНА НЕЗИРИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/62 ПАЛМЕТА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2515 МАРТ ГАРДЕН ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/865 Д-Р БИЉАНА ШАНДЕВА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/763 ЈЕЛЕНА ТОП-ГАН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2592 АДИСА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3153 ШИРИН 2021 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2645 СТОП ГЕЈМИНГ КЛАБ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2938 НЕВЕН ФРЕШ Т.П СУЗАНА СЛАВЧО РИСТЕВСКА Куманово
2023 33-937/3727 ЕУРО ХАСИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2062 ДЕЛТА КОНТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3710 ИНТЕР 2022 Т.П. РИДВАН МУСА МУСЛИЈИ Куманово
2023 33-937/3151 АПЕРКАТ КОМЕРЦ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1059 КООЛ-МЕН ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3482 Т-КОМПАНИ 2022 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1079 ЕЛИТ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1851 ПЕЛБРИК ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1134 МИМА М БИРО ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/273 БЕТКОМ ПРЕДРАГ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2302 РОФИКС ГРАДЕЖНИ СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Куманово
2023 33-937/2366 ДМД-ПНЕУМАТИКА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1034 ЛУНД АПТЕКА ПЗУ Куманово
2023 33-937/961 ФРИЗЕРСКИ САЛОН ВЕСНА РОБЕРТ МАНЧИЌ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/487 КУЛЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3268 СБ ИНВЕСТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/229 К-Г-М ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3082 АТРОНИКА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3107 В-КОСМАС АИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3100 ОКИ-ДМ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1627 ЕРЗ-АЈА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2535 ТП ЈУББА-ГЦ ЛЕУТРИМ ИБРАХИМ АЈДИНИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3806 СТО ИДЕИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2784 БУРГЕР ХОУСЕ ТП ЗЕЈНИ МУРАТ ХАСАНИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2862 ДМ 2020 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2419 Занаетчија СТУДИО ВИОЛЕТА Виолета Пешиќ Куманово Куманово
2023 33-937/919 ТП ШАЌО ФИКРЕТ МЕМЕТИ Куманово
2023 33-937/557 МАСТЕР ШПЕД Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3405 ХОМЕ ЛУКС 2021 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2085 НИТА-ДЕСИНГ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1340 ДПТУ АС-ПХАРМ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2585 ТЕОМИ КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3729 ДИАЛБ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3704 ГОЛД ШОЕС 2022 Т.П ИСУФ ЌЕНАН ТАИРИ Куманово
2023 33-937/2782 ЗАНАЕТЧИЈА МЕМБАКУИНН МЕЛАНИ ИВИЦА ТОМИЌ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3829 ЕЛЕКТРО ИТАЛИА ГРОУП ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3782 ИНКОМ ИК БИЗНИС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3049 ГНМ ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3790 ДИЈАНА 2022 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2310 РОЈАЛ-НЕТ СЕРВИСЕ  ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Куманово
2023 33-937/386 ЕУРО-АС СУАТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/644 УРБАН-ДИЗАЈН Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1703 ЗАНАЕТЧИЈА БЕРБЕРСКИ САЛОН ТРИ ЦВЕТА ЗОРАН ИЛИЕВСКИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1533 БЕЛИЧ ТРЕЈД ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1146 БЕЛИЧ-БП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3547 СВИНГА 007 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2825 АДВОКАТ ВЕСНА КАВРАКОВА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2407 ДЕССА ШУС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2989 ЦВЕТКОВСКИ 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2273 ДПТУ МОБИТО ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3751 ЕР-КООЛ КОЛЕКТИОН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3381 Е-МАРКЕТ 2021 ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1992 ММ ФЕШН ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/3332 ГЕ-МА 2021 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3472 ТАНСОН ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2930 САРАСВАТИ ГАНЕША ММ ВИЦЕ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1210 ЛАТИНА ЛТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2000 РАК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/3074 СЛАМАЦО УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ СТУДЕНА БАРА, КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1999 НАЧО ГРУП ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1457 ПЧИЊА ПРОМ Куманово
2023 33-937/1997 ДУКСА КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1005 СИМПО ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ Гази Баба

Скопје

2023 33-937/2944 ФК4ККК ТРАНСПОРТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2949 ДРУШТВО ЗА УСЛУГИ И ПОСРЕДУВАЊЕ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ АЛФА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3360 АМБ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2286 ЈУББА-2017 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ, КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3102 ПАСИОНИС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3156 МИРНЕСА ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3732 МЕКА ШОП ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1235 ЈЕТА С.З.Д. МАМУТИ СЕЛАМЕДИН ИБАДЕТЕ Куманово
2023 33-937/250 ЗРНО ЛУКС ДС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТУДЕНА БАРА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3792 КИНГ ИНВЕСТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2402 ЦРНО БЕЛИ СВЕТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3523 НЕО ОИЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3779 ТХАИ ТЕК МАССАГЕ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1444 БРАСТВО ЕДИНСТВО С. Длга

Куманово

2023 33-937/57 ХАНЗА КЕРАМИКА ДОО Куманово
2023 33-937/194 ХАНЗА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2026 БЕБИ ЛЕНД ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/2323 ТП ДИП 2016 Пепи Светислав Петковски Куманово Куманово
2023 33-937/2738 ТОП ЦЕНА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1707 ПАПЕРИНО НСБ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2574 КОСТОВОД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2689 ЛЕНА 2019 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2130 ДАМАР ПРОЕКТ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1862 РАДЕВСКИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2409 ВИН МОБИЛЕ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2684 БРАВО ПУЛ КАФЕ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/617 АРС КОЛОР ДООЕЛ  УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1403 СХД-КОМПАНИ ДООЕЛ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/456 ФИНЕС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3317 МАРКЕТ ФЛОРИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3375 АДЕМИ ФАРМ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1759 ПЗУ ЕСТЕТИКА-ДЕНТ Куманово
2023 33-937/3289 БИНИ-МА Т.П ШКУМБИМ АБАЗ МИСИНИ Куманово
2023 33-937/1961 АЛДОРО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2487 ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ-ИБ С.З.Д ИМЕР БИСЛИМИ Куманово
2023 33-937/2832 АЛФА ГЕЈМИНГ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3389 АДРИАТИКУ НЕЏО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1856 АДРИАТИКУ-ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2034 ЕЛИТА КАЛЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/2611  ЛИНЕ & СПАСЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ,КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/478 ТРЕ-ВЛЕЗЕРИТ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1500 ЗАНАЕТЧИЈА ДРАГАН-КОМ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3546 ГЛОБАЛ 2022 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2330 ЛУМИ 16 Т.П. Муазизе Јетуља Емини Бедиње,Куманово Куманово
2023 33-937/2621 АС МЕХАНИКА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2537 ПРИВАТНО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ Н.Н.П ЈОНИ ТЕЦХ УРОШЕВАЦ, Р. КОСОВО-ПРЕТСТАВНИШТВО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3193 ГРЕЕНЧАЈЛД МК ЛЛЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/3738 МОБИ ШОП 2022 ДОО УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2476 КОЖАРА МЕНД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2455 АМКОЛ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3773 ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА СТАРБЕТ ДОО СКОПЈЕ Скопје- Бутел
2023 33-937/2923 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ФРИЗЕРСКИ УСЛУГИ СТУДИО ЕСА 2020 ТП АМИРЕ МУХАРЕМ АХМЕТОВИЌ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3013 ЛГТ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3072 ДЖИДЖЕВ КОМПАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2940 АБИРА ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3032 АБИРА ПЛУС ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3570 МЕДИКАЛ ПРИМА Х ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2380 НС ВИЖН ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2654 КЕТЕРИНГ ВИЗИУС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1696 ДРУШТВО ЗА МАРКЕТИНГ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ЕПСЕЕ МКД ДОО СКОПЈЕ Скопје-Центар
2023 33-937/2560 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СПОРТ БЕТЗОНЕ ДОО СКОПЈЕ Скопје- Кисела Вода
2023 33-937/2899 ПАТРОНИ 1984 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ, КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1761 ФЕМИЛИ КИДС ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1246 З.З.АГРО-КЛЕЧОВЦЕ 07 СО О.О. С.Клечовце Куманово
2023 33-937/3821 АЛЛИН 2022 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3611 САН ПАУВЕР ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3583 ЕКО ШПАР ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3409 Н-М ПЛАСТ Т.П ДРИТА СЕЛАЈДИН СЕЛИМИ Куманово
2023 33-937/1976 ДУЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/2171 БОСФОР ПРОЕКТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1261 ДАНИЛО ЕМ ДООЕЛУВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1110 ЗИКО ФРЕШ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3813 ФИРТИНА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3745 БУРСА ТАМИР СЕРВИС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3201 КЕНЕ ФУД ДООЕЛ С.ЧЕТИРЦЕ КУМАНОВО С. Четирце

Куманово

2023 33-937/2356 УНИКЕЛ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2157 МАТЕЈАС С.Живиње

Куманово

2023 33-937/1412 ЛАКИ-ДАВИД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1314 АЛФА ШПЕД ДОО  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/924 СТЕНА-МАГ Куманово
2023 33-937/3726 ЗОО КЛУБ БЕНКО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3693 ЧИСТА КУЌА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/579 ДИМАРС Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2631 ФРОСИНА-АБИТО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2777 ВИМ ВУД МЕЈКЕРС ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/136 ХЕФТ-СПАЈАЛИЦИ И СУНЃЕР ФИЛАНД ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.БИЉАНОВЦЕ, КУМАНОВО С. Биљановце

Куманово

2023 33-937/384 Д-Р СТОЛЕ ВЕТРИНАРНА СТАНИЦА С.ГОРНО КОЈНАРЕ КУМАНОВО С. Горно Којнаре

Куманово

2023 33-937/2612 ПЕРЕН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ДЛАБОЧИЦА СТАРО НАГОРИЧАНЕ С.Длабочица

Старо Нагоричане

2023 33-937/3786 ТРОЈА БАР ТП АЉБЕНИТА ИСМЕТ ИБРАИМИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1367 СЈ КОМПАНИЈА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1365 АПТЕКА ЗЕНИТ ФАРМ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2997 ДАМА 2020 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3721 БАРКА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/959 АДВОКАТ ИЛИЕВСКИ ВЕРОЛЈУБ Куманово
2023 33-937/2492 ЛУТИАН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1510 МИМОЗА ДТП ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2797 БУТИК МАЈА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3251 МЕКСИКАН СОМБРЕРО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3261 АБЕСО ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3262 КМТХ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2924 ГЕТ ХОЛДИНГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2569 ЗАНАЕТЧИЈА СИГ-МЕТАЛ ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1532 АПТЕКА АЛТЕА КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1228 ПЗО АПТЕКА ДИГИТАЛИС Куманово
2023 33-937/3260 ОНАИР МЕДИА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/926 АДВОКАТ СВЕТЛАНА СПАСОВСКА Куманово
2023 33-937/3009 КИНГ МОБИЛЕ 2020 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/144 ДЕМЕТРА АПТЕКА П.О. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/708 АРСПРОЈЕКТ  Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2470 ТП ТОН-ДЛ ЛИРИДОН ЕНВЕР РАМАДАНИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3142 ЦАВАЛИЈА Т.П. ЕДМОНД РИДВАН МУСЛИЈИ Куманово
2023 33-937/491 БРОНИ УНИОН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3161 ТОПРАК ДЕМИР ЧЕЛИК КАЛЕП МАКИНА ПЛАСТИК ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3292 СТУДИО ДУКИ ДОО ИЗВОЗ-УВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2562 ФРИЕНДС 2018 ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1422 ПЗУ – АПТЕКА СПЕКТРА Куманово
2023 33-937/2961 СЕНДОР ГРОУП ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2906 АМД БАЛКАН ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3036 ЦОСМОПОЛИТЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3167 ВАЈТ ЛОТУС ЛИМИТЕД ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2897 ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА ТРГОВИЈА СО ОВОШЈЕ АДЕА ТП НЕЏИП РАГБИ НЕЏИПИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2083 ЕКОФУДС ЛТД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТАРО НАГОРИЧАНЕ, СТАРО НАГОРИЧАНЕ С.Старо Нагиричане

Старо Нагоричане

2023 33-937/3309 ГРЕОСМА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ,КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3514 САРА 1995 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1050 МЕДИАРС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2381 ЕУРО-АС 2016 ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3525 ЛОЛИТА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1224 МЕЛЕМ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1606 ТОНИФА ДООЕЛ Куманово
33-937/3529 БУРЕКТОРЕ БЕЈКЕРИ ГАРДЕН-Б УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/918 ПЛАТИНИ ЗЛАТАРСКИ ДУЌАН СЕЛАЈДИН ШАБАНИ Куманово
2023

 

33-937/2893 ВИЛА ЉОКА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/334 КОРПОРЕ САНО П.З.У С.АГИНО СЕЛО КУМАНОВО С. Агино Село Куманово
2023 33-937/393 ЛУНА-ТРЕЈД 200 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3781 ФОТОНАПОН ДОО  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1396 ДПТУ МАСТЕД ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1442 ШАРАПЧЕ ПРОМ И.З. МАРЈАН ВЛАДИМИР МИТКОВСКИ С. Романовце

Куманово

2023 33-937/1200 АЛЕКС-КРМ ДООЕЛ ЕКСОПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/245 ЖИБАРС Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1290 СЛАК-ФОРЛИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3734 ЛЕО СТАРТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1694 ПЗУ-АПТЕКА МЕДИТАС С.ДОБРОШАНЕ, КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/938 МАРЈАН МИТЕВСКИ Куманово
2023 33-937/1213 НИКИЃ КОМПАНИЈА ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/1212 ДОМИНУС ГРУП ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/2364 АБАКУС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2866 ДПТУ АГРОДАР ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/766 КОБРА ШУС Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3293 ТОДОРОВСКИ 2021 ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3771 НИК РАЈ 1970 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2864 БОГ-ГА-БО ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3210 ДПТУ ДИА ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2848 МИС ПРИНТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ АГИНО СЕЛО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1256 МДМ-ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3066 АДОРА ГИФТС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1026 КЛИМО КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ Скопје
2023 33-937/2322 ТАРГЕТ ЕДЕН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2957 ТЕ ТАФА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/823 ГЕТО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1172 АЦЕ И МИКИ ДОО Куманово
2023 33-937/2675 УЛТРА КАФЕ 2019 КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3577 БОЧАРИ КОМПАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2426 БИСЕР ВАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Куманово
2023 33-937/2630 КАФЕ ДИМИ 2018 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1085 ФЕТОСОФТ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/3380 ФОЛИЕ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2411 ТП НОЛИ-2017 АРБНОР НУФЕТ РАМАДАНИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1736 ПЗУ БЛИНА-ДЕНТ Куманово
2023 33-937/2876 ФЛВ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2454 ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА БАРДХИЉ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3064 ОПЕН-ТВ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2731 ЛОУНГЕ БАР ТИФФАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3297 УНЕЈС ПРОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/268 ТЕХНО-БАУ БЕСИМ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2911 СЕВЕН ИМАГЕ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2929 СКУАК ГАМИНГ ТП АЛБИНЕ СЕЛАЈДИН ДЕМИРИ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1118 ЕМ-РЕ КОМЕРЦ ЕМИЛИЈА И ПЕРИЦА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/953 ЦВЕТЌАР ФЕКРИЈА  ОСМАНОВСКИ Куманово
2023 33-937/2389 ДБЛ ОТПАД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Куманово
2023 33-937/3320 КИП ВУДКРАФТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3086 ЕДШОП ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ Скопје- Центар
2023 33-937/1113 ДОН-КРИСТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/266 КОРП ПРОЈЕКТ Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/683 МАК-КОЖА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3164 АВТОПЕРАЛНА ПРИНЦИП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2049 УЛТРА ГРИТ ДООЕЛ Куманово
2023 33-937/14 ШМЕКИ ФАТМИР Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.РОМАНОВЦЕ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/567 ЛИСИ КОМПАНИ Д.О.О.Е.Л. ЕКСПОРТ ИМПОРТ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/863 НУШИ-ТРАНСПОРТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2262 ЕУРОСПОРТ-ХДЛ ДОО КУМАНОВО

 

Куманово
2023 33-937/3340 КОСМОЕТЕРИК ДООЕЛ КУМАНОВО

 

Куманово
2023 33-937/1949 ЗД-НЕТ ДОО Куманово
2023 33-937/626 СТЕ-МО Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2818 ЦВЕЛЕ БИР ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2403 СИКРЕТ СЕКТОР С ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3714 НИНА БЈУТИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3508 АЛБ ВАШ Т.П ШПРЕСА НЕЏАТ ИСЕНИ Куманово
2023 33-937/1835 КАЗА МИА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/33 АКВАРИУС ЉУБИША Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1890 МИЛА МЕЈКАП С.З.Д. МАГДАЛЕНА МИОДРАГ СЕКУЛОВИЌ Куманово
2023 33-937/3478 ТЕРВЕЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3419 САС СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1900 ИНЏ-ГРУП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/51 ВИКТОРИЈА ЗОРАН Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1530 АГРО-ЦЕНТАР-АМП ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/620 ЕНЃИ-ТРАНС Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3650 СТУДИО АНГЕЛС ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2950 СМАРТ БИЛДИНГ ПЛУС ДООЕЛ С. РОМАНОВЦЕ – КУМАНОВО С.Романовце

Куманово

2023 33-937/3480 ЉОНИКА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/548 ПРИНЦЕ АМБ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.РОМАНОВЦЕ С.Романовце

Куманово

2023 33-937/3795 МУРАМЕЛ ДООЕЛ С. ДОЛНО СВИЛАРЕ, САРАЈ, СКОПЈЕ Сарај

Скопје

2023 33-937/1844 ЗАНАЕТЧИЈА ГОЦЕС КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1507 ЈЕМИ КОМПАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/86 АКОС-КОМ АЦЕ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3112 ДБД ХЕМ ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2417 ВИВА ПЛАСТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3158 М СПЕКТРА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2921 НИКСЕЛТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2775 ФАЕТОН НРГ ДОО КУМАНОВО С.Романовце

Куманово

2023 33-937/2608 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА ЕУРОИНСТАНТ ДООЕЛ КУМАНОВО С.Романовце

Куманово

2023 33-937/3188 ВУТА 1975 ДООЕЛ КУМАНОВО

 

С. Романовце

Куманово

2023 33-937/3178 ФЕТА ТРАНСПОРТ ИНЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3681 ИЦЕ ДИЗАЈН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/542 ПЕСОМА-КОМП Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/888 СНЕЈГО ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/1428 АЉМЕНА ДООЕЛ С. РОМАНОВЦЕ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/2987 ТП МИНИМАРКЕТ ФРЕШ  КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/2931 КУЗМАНОВСКИ НМЛ КОНСТРУКЦИИ ДОО КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/591 ХРИС-ФИЛ МИРОСЛАВ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С. Романовце

Куманово

2023 33-937/2234 ЈА-ЕЛВАНА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3126 АДИ ЛОГИСТИК ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/1847 ДОЈДИ КАЈ БУЦЕ ТРАЈЧЕ СПАСОВСКИ Куманово
2023 33-937/812 СТАТОР Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ С.КАРПОШ Куманово
2023 33-937/90 ХАВАНА СВЕТЛАНА Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/1492 СПОТ МЕДИА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/688 МАРТИНИЈАН-ЕКСЛУЗИВ Д.О.О.Е.Л УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/2289 ДИС ГОДА 2014 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3801 ТЕРРА МАТЕР СОЛУТИОНС ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/3385 БАРКАФЕ НОВ ИМИЏ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ Куманово
2023 33-937/3590 ЈПД СОЛАРИС ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/862 ЕУРО КАР ИНТ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/365 БАЗАЛТРАНС ДИМЧА Д.О.О.Е.Л. КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/88 ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА ЕЛ-ПРОМ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3194 ХЕЛИ ВИЉУШКАРИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/1805 ГАРФИЛЕНД ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3639 МИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3826 АНГЕЛА 2023 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3045 АИР МЕХАНИКС  КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2118 ХИМ-КОМ 26 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/2788 МАКС БЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ Скопје Карпош
2023 33-937/1923 ИТЗ ЦЕНТАР ДООЕЛ

 

Скопје

Кисела Вода

2023 33-937/2453 ТВИНС ПЕТРОЛЕУМ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.НЕГОРЦИ Негорци

Гевгелија

2023 33-937/3932 ЗИЗИ ИНФИНИТИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3934 ИЗ ФРУИТС Т.П ИСЛАМ ДЕМИР КАДРИ Куманово
2023 33-937/3936 БЈУТИ КОМПАНИ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3937 РАПИД ТРАНСПОРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3939 КЛУБ ЕНИГМА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3948 ПУЛП ПАК ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3952 МЕТАЛНЕТ ГРАДБА ДОО КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3847 ГРАНИТ БЕЛФАСТ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3848 КАРГО БРЗА ПРАТКА ЖЕГЛИОВО ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3850 БОЖИНОВСКИ-АДА ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3859 ХИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3860 ИЗРА 2023 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3866 ИВАНА СИ ФЕШН ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3869 ТУРКИЈЕ СОНТАЖ БУНАР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3872 ЛИЛУ БАУ ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3873 МОНИКОМ 23 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3874 ГОНИ 99 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3877 УЛТРА 2023 ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3884 БЛООМ БАР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3885 ЈАФФА ПЛУС УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3888 ДРЕССАПКИДС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО С. Романовце

Куманово

2023 33-937/3890 МООН 2023 ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3896 ХАЦИЕНДА ИНВЕСТ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3899 ЛАЈТ КАФЕ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3901 ФЛАЈ СКАЈ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3903 СТЕРИЛ СОЛУШН ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3905 СВИСС ПЕТРОЛ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3907 СИТИ КЕРАМИКА Т.П АЗЕМ МОМИН ХИСЕНИ Куманово
2023 33-937/3909 ПРОДУЦТИОН ЛАБ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3910 ЕКСЧЕЈНЏ ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3917 ТРЕЌ КРУГ ДООЕЛ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3922 ОТТО РЕНТ А КАР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО
2023 33-937/3923 МАДНЕСС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово
2023 33-937/3926 ЕКСТРИМ-ВР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО Куманово

 

 

          Се повикуваат обврзниците на комунална такса за истакната фирма/назив на деловна просторија, да се јават во Одделение за утврдување и наплата на данок на имот, наплата на даноци, такси и други надоместоци при Сектор за даноци и такси Општина Куманово, за да го подигнат Решението за комунална такса за истакната фирма/назив на деловна просторија за 2023 година во рок од 10 дена од денот на објавување на оваа објава.

       Списокот со недоставени решенија е објавен на огласната табла во просториите на Општина Куманово, како и на официјалната веб страна https://kumanovo.gov.mk/

       Јавната објава ќе се изврши во службено гласило на Општина Куманово и во Дневниот весник Слободен Печат и Коха.

     Со оваа објава се предупредуваат даночните обврзници , дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат/произлезат со неподигнувањето на решенијата ќе ги сносат самите даночни обврзници.

 

Изготвил:

Маја Насковска     

Одобрил:                                      

Никола Денковски                                                        Општина Куманово

                                                                                                     Градоначалник

                                                                                               Максим Димитриевски                                 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст