Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 15 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 24 shtator 2018 (e hënë), në sallën e rrumbullakët të organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e 15 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rend dite

 1. Informacion për masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga ana e Stacionit Policor me Kompetencë të Përgjithshme Kumanovë gjatë gjysmë vjetorit të parë të vitit 2018;
 2. Raport financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Janar – mars 2018;
 3. Raport financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Prill – Qershor 2018;
 4. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për verifikim të tarifës për furnizim me ujë të pijshëm ose ujësjellës të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2018 –2020;
 5. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për verifikim të tarifës për pastrim të ujërave të zeza të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2018 –2020;
 6. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për verifikim të tarifës për mbledhje dhe mënjanim të ujërave të zeza urbane të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2018 –2020;
 7. Raport vjetor për punën e IPIKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 8. Program vjetor për punën e IPIKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 9. Raport vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 10. Program vjetor për punën e SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 11. Raport vjetor për punën e SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 12. Program vjetor për punën e SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 13. Raport vjetor për punën e SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 14. Program vjetor për punën e SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 15. Raport vjetor për punën e SHFK “Braqa Milladinovci” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 16. Program vjetor për punën e SHFK “Braqa Milladinovci” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 17. Raport vjetor për punën e SHFK “11 Tetori” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 18. Program vjetor për punën e SHFK “11 Tetori” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 19. Raport vjetor për punën e SHFK “Vuk Karaxhiq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 20. Program vjetor për punën e SHFK “Vuk Karaxhiq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 21. Raport vjetor për punën e SHFK “Koço Racin” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 22. Program vjetor për punën e SHFK “Koço Racin” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 23. Raport vjetor për punën e SHFK “Kristijan Karposh” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 24. Program vjetor për punën e SHFK “Kristijan Karposh” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 25. Raport vjetor për punën e SHFK “Magdalena Antova” – f. Karposh gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 26. Program vjetor për punën e SHFK “Magdalena Antova” – f. Karposh gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 27. Raport vjetor për punën e SHFK “Braqa Ribar” – f. Tabanoc gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 28. Program vjetor për punën e SHFK “Braqa Ribar” – f. Tabanoc gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 29. Raport vjetor për punën e SHFK “Karposh” – f. Umin Doll gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 30. Program vjetor për punën e SHFK “Karposh” – f. Umin Doll gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 31. Raport vjetor për punën e SHFK “Vera Kotorka” – f. Kleçovcë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 32. Program vjetor për punën e SHFK “Vera Kotorka” – f. Kleçovcë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 33. Raport vjetor për punën e Shkollës Fillore të Muzikës “Pançe Peshev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 34. Program vjetor për punën e Shkollës Fillore të Muzikës “Pançe Peshev” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2018/2019;
 35. Propozim – Ndryshim dhe plotësimi i Planit të programe për zhvillim të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 36. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullimin e truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2018;
 37. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim dedikimit të investimit dhe sigurimit të fondeve për realizim të projektit për përgatitje të planeve urbanistike për fshatrat Dobroshan, Agino Sellë, Çerkez, Bilanovcë, Llopat, Vojnoviq dhe Kosturnik – Komuna e Kumanovës;
 38. Propozim – Vendim për prioritet të projektit për përgatitje të planeve urbanistike për fshatrat Dobroshan, Agino Sellë, Çerkez, Bilanovcë, Llopat, Vojnoviq dhe Kosturnik – Komuna e Kumanovës;
 39. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 22/1 dhe 22/2, v. q. Anishte, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 40. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 239, v. q. Guri, KK Zubovcë – Komuna e Kumanovës;
 41. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 586, v. q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 42. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 2276, v. q. Bara, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 43. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 777, v. q. Stalla e Majorit, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 44. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1841/2, KK Skaçkovcë – Komuna e Kumanovës;
 45. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 629/6, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 46. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 67/1, v. q. PDU, KK Studena Bara – Komuna e Kumanovës;
 47. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1080/1, v. q. Këshla, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 48. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 3226/1, v. q. Sarimeshtë, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 49. Propozim – Aktvendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të Ndërmarrjes Publike “Tregu” – Kumanovë – përfaqësues i Komunës së Likovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст