Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 23 e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 27 Shkurt 2019 (e mërkurë), në sallën qarkore të ndërtesës së mëhershme të organizatave shoqëroro – politke, me fillim prej orës 10:00 do të mbahet mbledhja e njëzetë e tretë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rendi i ditës

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e Njëzetë dhe Njëzetë e një e Këshillit të Komunës së Kumanovës.
 1. Raporti vjetor i Njësitit Territorial Kundër Zjarrit Kumanovë për vitin 2018;
 2. Programi i punës i NJTKZ Kumanovë për vitin 2019;
 3. Raporti për punën afariste – financiare të NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë për periudhën tetor – dhjetor 2018;
 4. Programi Operativ i NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë për mbledhje dhe transport të mbeturinave komunale në territorin e Komunës së Kumanovës në vitin 2019;
 5. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale në qytetin e Kumanovës për vitin 2019;
 6. Raporti për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë, për periudhën 01.10.2018 – 31.12.2018;
 7. Raporti për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018;
 8. Raporti për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2018;
 9. Programi për ndryshim të Programit për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për vitin 2019;
 10. Programi për ndryshim të Programit për shfrytëzim, mirëmbajtje, riparim dhe ndërtim të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2019;
 11. Raporti për mjete të realizuara dhe shpërndara në vitin 2018 nga SHMKT “Nace Bugjoni” Kumanovë;
 12. Propozim – Vendimi për verifikim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve publik në IPK Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë për vitin 2019;
 13. Çerek raporti për realizim të Buxhetit të Komunës së Kumanovës për çerekun e IV të vitit 2018;
 14. Informacioni për aktivitetet e realizuar të Njësisë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe euro integrime në vitin 2018;
 15. Propozim – Vendimi për pranim të donacionit;
 16. Propozim – Vendimi për t’i dhënë në shërbim automjet NP “Pastrimi dhe Gjelbërimi” – Kumanovë;
 17. Propozim – Vendimi për t’i dhënë në shfrytëzim të përhershëm pajisje urbane  – shtëpiza të drurit NP “Tregu” – Kumanovë;
 18. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Listës së Çmimeve të NP “Tregu” – Kumanovë;
 19. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim tekstit të përmirësuar të Listës së Çmimeve të NP “Tregu” – Kumanovë.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст