Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në nenin 1, paragrafi 3 të Vendimit të Këshillit të Komunës së Kumanovës për zbatimin e masës për subvencionimin e kostove për transport publik urban dhe ndërurban për vitin 2021, Nr. 09-4656/19 nga 21.06.2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës Kumanovës”, nr. 9/2021) dhe Vendimit për ndryshimin e Vendimit për zbatimin e masave për subvencionimin e kostove për transport publik urban dhe ndërurban për vitin 2021, nr. 09-5364/4 nga 09.07.2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kumanovës”, nr. 10/2021), si dhe nenin 50, paragrafi 1, pika 4 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RM”, nr. 5/02), i informojmë të gjithë qytetarët në pension në territorin e komunës Kumanovë, të cilët janë anëtarë të Shoqatës së Pensionistëve-Kumanovë që Komuna në bashkëpunim me Shoqatën do të lëshojë biletë falas për pensionistët, të cilët marrin pension deri në 11.000 denarë. Ata do të jenë në gjendje të përdorin masën të Martën dhe të Enjten, në tre muajt e ardhshëm. Në mënyrë që të jenë në gjendje t’i shfrytëzojnë të drejtat e tyre për ta përdorur këtë masë, qytetarët e interesuar duhet të informohen dhe të parashtrojnë Kërkesë në Shoqatën e Pensionistëve-Kumanovë, e cila do ta menaxhojë procesin

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст