Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Одржан прв состанок на Општински штаб за заштита и спасување за 2024 година

Денеска во просториите на Општина Куманово се одржа состанок на Општински штаб за заштита и спасување во проширен состав, заради појава на свинска болест “Африканска чума”.
На состанокот беа донесени следниве заклучоци:

– Секој орган да постапи во согласност со своите надлежности и овластувања, да се почитуваат сите мерки за спречување и сузбивање на ширење на болеста “Африканска чума” кај свињите;

– Агенција за храна и ветеринарство да ги превземе сите потребни заштитни мерки при транспорт од жариштето на болеста до утврдената локација за закоп на угинати свињи и да постапува согласно своите протоколи за работа при вршење на закопот;

– Општина Куманово, преку јавните претпријатија да пружи целосна логистичка поддршка во однос на обезбедување на механизација потребна за спроведување на постапките од страна на АХВ;

– Да се зајакне комуникацијата помеѓу државните институции АХВ и МВР – СВР Куманово, во однос на обезбедување на непречено одвивање на активностите;

– Локациите кои беа посочени од АХВ како соодветни за закоп на угинати и убиени животни согласно нивните важечки Правилници, а за кои Општина Куманово достави барање за мислење до надлежни институции и доби Позитивно мислење од Агенција за храна и ветеринарство, да се користат за закоп на угинати животни;

– МВР – СВР Куманово да пружи целосна асистенција при спроведување на активностите за закоп на угинати животни;

– Општина Куманово преку стручните служби да утврди нови предлог-локации за кои ќе спроведе постапка за утврдување на нови локации за закоп на угинати животни при евентуална појава на друго жариште.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст