Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Përmirësimi i aplikacionit GIS për përfshirje më të madhe të qytetarëve në procesin e planifikimit urban dhe transparenca e plotë

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Komuna e Kumanovës ka inkorporuar Sistemin Informativ Gjeografik (GIS) në shtator të vitit të kaluar, i cili mundësoi disponueshmërinë online të gjithë dokumentacionit urban në territorin e Komunës së Kumanovës. Ky sistem tashmë përdoret nga shumë qytetarë dhe ne si Komunë përpiqemi ta përmirësojmë dhe avancojmë. Sistemi aktualisht është duke u përmirësuar me 3 module të reja, dhe është veçanërisht e rëndësishme për publikun që tani kemi module për organizimin e anketës publike dhe prezantimit publik, të cilat ofrojnë transparencë të plotë në procesin e miratimit të dokumentacionit urban dhe mundësinë për të marrë njoftime në bazë të pikave të interesit. Çdo qytetar i interesuar në ueb-faqen e Komunës së Kumanovës, përmes ueb aplikacionit GIS, do të mund të regjistrohet me emrin e përdoruesit dhe adresën e emailit dhe të shënojë pika të caktuara me interes në fushat që i interesojnë. Kur diçka ndryshon në atë zonë ose ka aktivitete të caktuara në këtë fushë, përdoruesi do të mund të marrë njoftim me email kur organizohet një sondazh publik ose prezantim publik për atë pjesë të qytetit, gjegjësisht se do të miratohet një plan i ri urban. Kështu, procedura për miratimin e planeve urbanistike do të jetë plotësisht transparente, dhe qytetarët do të kenë mundësi të informohen në kohën e duhur në përputhje me interesat e tyre personale dhe përmes moduleve për anketë publike dhe prezantim publik të përfshihen drejtpërdrejt në këtë procedurë. Me rastin e këtyre përmirësimeve të sistemit, është organizuar trajnim për përdorimin e moduleve të reja GIS për punëtorët në Sektorin e urbanizmit në Komunën e Kumanovës, nga kompania INC Sisteme SHPKNJP Shkup, të cilët janë krijues të këtij softueri. Komuna e Kumanovës do të vazhdojë të angazhohet për digjitalizimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët, duke i bërë ato më të aksesueshme dhe transparente, me fokus në përfshirjen e drejtpërdrejtë të qytetarëve në politikat lokale.


Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст