Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendi i ditës i mbledhjes së Dyzetë e Dytë të Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 3 korrik 2024 (e mërkurë) në sallën rrethore të objektit të ish-organizatave shoqërore-politike me fillim nga ora 10:00, do të mbahet mbledhja e dyzetë e dytë e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë

Rend dite

 1. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për përcaktimin e tarifave për furnizim me ujë të pijshëm ose ujësjellës të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2024-2026;
 2. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për përcaktimin e tarifave për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2024-2026;
 3. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për përcaktimin e tarifave për trajtimin e ujërave të zeza të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për periudhën e rregulluar 2024-2026;
 4. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të Shtëpisë së Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë;
 5. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të IPKKF “Angell Shajçe” – Kumanovë;
 6. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Institucionit Publik Komunal për Fëmijë – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë që të mund të ketë numër më të madh të fëmijëve në grupet edukative;
 7. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK ” Kërste Misirkov” – Kumanovë ;
 8. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK Braqa. Milladinovci ” – Kumanovë;
 9. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “11 Tetori” – Kumanovë;
 10. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Plani vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Vuk Karaxhiq” – Kumanovë;
 11. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozimit – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Bajram Shabani” – Kumanovë;
 12. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozimit – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Naim Frashëri” – Kumanovë;
 13. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Toli Zordumis” – Kumanovë;
 14. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Koço Racin” – Kumanovë;
 15. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Hristijan Karposh ” – Kumanovë;
 16. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Magdalena Antova” – Kumanovë;
 17. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Jeronim De Rada” f. Çerkez – Kumanovë;
 18. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Kirili dhe Metodi” f.​​ Rramanli – Kumanovë;
 19. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Kongresi i Manastirit” f. Llopat – Kumanovë;
 20. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Karposh” f. Umin Doll – Kumanovë;
 21. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Braqa Ribar” f.​​ Tabanoc – Kumanovë;
 22. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2025 të SHFK “Vera Kotorka” f. Kleçovcë – Kumanovë;
 23. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Plani tvjetor për punësim në vitin 2025 të SHFM “Pançe Peshev” – Kumanovë;
 24. Propozim – Ndryshim dhe plotësim i Planit të programeve për zhvillim të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 25. Propozim – Programi për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2024;
 26. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për subvencionimin e transportit në linjat komunale të udhëtarëve në territorin e Komunës së Kumanovës;
 27. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për subvencionimin e linjave të transportit të udhëtarëve për linjat e përcaktuara me Marrëveshjen për përcaktimin e organizimit të përbashkët të transportit të udhëtarëve ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Nagoriçit të Vjetër;
 28. Propozim – Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit urbanistik të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 29. Propozim – Vendim për ndarjen e mjeteve financiare të dedikuara për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të shoqatave dhe personave të tjerë juridikë në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 30. Propozim – Vendim për rritjen e depozitës themelore të Ndërmarrjes Publike për ndërtimin e objekteve infrastrukturore “Kumanova-gaz” Kumanovë;
 31. Propozim – Vendim për rritjen e depozitës themelore të Ndërmarrjes Publike “Ujësjellësi” – Kumanovë;
 32. Propozim – Ndryshimet dhe plotësime e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 33. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim dhe autorizimit Kryetarit të Komunës së Kumanovës për nënshkrimin e formularit të qasjes për fillimin e procesit të bashkimit me iniciativën në Paktin e Kryetarëve të Komunave për Klimë dhe Energji në Evropë;
 34. Propozim – Vendim për pjesëmarrjen vetanake dhe miratimin e mjeteve financiare të Komunës së Kumanovës për realizimin e projekteve të financuara nga Banka Evropiane për Investime në kuadër të projektit për përmirësimin e infrastrukturës ujore të komunave në Maqedoninë e Veriut;
 35. Propozim – Vendim për përcaktimin e projekteve prioritare të financuara nga Banka Evropiane për Investime në kuadër të projektit për përmirësimin e infrastrukturës ujore të komunave në Maqedoninë e Veriut;
 36. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim dhe autorizimit për nënshkrimin e marrëveshjes/ve për grant në kuadër të projektit për përmirësimin e infrastrukturës ujore të komunave në Maqedoninë e Veriut;
 37. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioriteteve të projektit për rindërtimin e rr. “Mosha Pijade” – Komuna e Kumanovës;
 38. Propozim – Vendim për pranimin e projektit “Ofrimi i mbështetjes në përmirësimin e efiçiencës së energjisë në banesat kolektive”;
 39. Propozim – Vendim për pagesën e ndihmës financiare të njëhershme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 40. Propozim – Aktvendim për shkarkimin e anëtarit të Këshillit Drejtues të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
 41. Propozim – Aktvendim për shkarkimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës për kontrollin e punëve materiale dhe financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 42. Propozim – Aktvendim për shkarkimin dhe emërimin e anëtarit të Këshillit drejtues të IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;
 43. Propozim – Aktvendim për emërimin e përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit Shkollor në Shkollën Fillore Komunale “Naim Frashëri” – Kumanovë;
 44. Propozim – Aktvendim për emërimin e përfaqësuesve nga Komuna e Kumanovës për anëtarë të Këshillit Shkollor në Shkollën Fillore Komunale “Jeronim De Rada” – f. Çerkez.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст