Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U mbajt seminari i 2 – të në kuadër të “Forumit rajonal në komunitet” në Kumanovë

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në organizimin e Qendrës së rajonit të planifikimit verilindor, u mbajt sesioni i dytë i forumit, në kuadër të programit “Forume rajonale në komunitet”. Në këtë sesion nga grupet punuese, qytetarët u njoftuan me shtatë konceptet e propozuara të zgjidhjeve të përcaktuara në sesionin e parë të forumit.
Qytetarët / forumi diskutuan dhe dhanë mendimin e tyre për secilën prej tyre, kurse theksi u vu te kriteret për përzgjedhjen e projekteve, dimensioni rajonal dhe qëndrueshmëria e propozimit. Qytetarët e forumit dhanë sugjerimet dhe mendimet e tyre për mënyrën e zhvillimit të koncepteve sipas kritereve.

Nga 7 konceptet e propozuara të zgjidhjeve forumi pranoi/verifikoi gjashtë, që sipas forumi i plotësojnë kushtet për të qenë lëndë e dhënies përparësi në sesionin të tretë të forumit sipas kritereve të skemës së granteve të përcaktuara nga projekti “Zhvillimi i barabartë, i qëndrueshëm, inkluziv në rajon”, edhe atë:

Koncepti 1: Rregullimi i grykës së Bislimit (ndërtimi i një objekti efikas energjetik për zhvillimin e turizmit rural në grykën e Bislimit);

Koncepti 2: Rregullimi i infrastrukturës së turizmit për mbajtnen e manifestimit turistik rajonal PËRKULJA E NUSES

Koncepti; 3: Vendosja e pajisjeve urbane në lokacionin turistik Përmendorja Kosturnica;

Koncepti 4: Ndërtimi i infrastrukturës qasëse – shtigjeve të këmbësorëve dhe rehabilitimi i shtigjeve ekzistues deri te rrallësitë natyrore – lokalitetet atraktiv turistike, rregullimin me pajisje urbane dhe udhërrëfyes dhe tabela për informim në RVLP (ujëvarat e staneve, lokaliteti Kuklica, etj.);

Koncepti 5: Stadium inkluziv në RVLP (Renovimi i objekteve sportive për aktivitete të shëndetshëm sportiv dhe përfshirja sociale e personave me aftësi të kufizuara në RVLP);

Koncepti 6: Ndërtimi i shtigjeve qasës dhe rampave për personat me aftësi të kufizuara në tre vende turistike – objekte në rajon në përputhje me strategjinë e RVLP;

Sesioni i tretë i forumit do të mbahet më 13 mars 2019, duke filluar nga ora 12:00 në restorantin Gracia në Kumanovë.

 

 

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст