Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vazhdon mbledhja e 52 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 19 shkurt (e premte), në sallën e madhe të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 9:30, vazhdon mbledhja e 52 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë:

Rend dite

6. Propozim – Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për zbatimin e masave për subvencionimin e harxhimeve të shërbimeve komunale për vitin 2021;

7. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për sigurimin e ndihmës për strehim material dhe banimi për personat e pasiguruar, përfitues të ndihmës minimale të garantuar (NMG) përmes subvencionimit të harxhimeve të shërbimeve komunale për vitin 2021;

8. Propozim – Program për plotësimin e Programit për mbrojtje sociale të Komunës së Kumanovës për vitin 2021;

9. Propozim – Vendim për mënyrën e përdorimit të fushës së tenisit “23 Tetori” Kumanovë dhe përcaktimin e çmimit të biletave për vitin 2021;

10. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për Ndryshimin e Planit Vjetor të Punësimit në Komunën e Kumanovës për vitin 2021;

11. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme (pajisje elektronike – tableta) – pronë e Komunës së Kumanovës, SHFK “Kristijan Karposh” Kumanovë;

12. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendeve të luajtshme (pajisje elektronike – laptopë) – pronë e Komunës së Kumanovës shkollave fillore dhe të mesme komunale;

13. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 312, KK Kleçovcë – Komuna e Kumanovës;

14. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3542/1, v.q. Malla Buzina, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;

15. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 392/8, q. Çunkovica, KK Bilanovcë – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;

16. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2737/1, q. Fshati, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;

17. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 94, q. DUP, KK Studena Bara – Komuna e Kumanovës;

18. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3160/2, v.q. Staro Sello, KK Gradishtë – Komuna e Kumanovës;

19. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 792, v.q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;

20. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 432/1, q. Novine, KK Bilanoc – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;

21. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 4192/4, q. Barski Kamen, KK Rramanli – jashtë r. n. – Komuna e Kumanovës;

22. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 11840/3 dhe PK 11926, v.q. Ajduçka Çeshma, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;

23. Propozim – Vendim për ndryshim të Vendimit për përcaktimin e vlerës së kompensimit për mbulim të harxhimeve për shfrytëzim të celularëve për anëtarët e Këshillit të Komunës së Kumanovës;

24. Pyetje të këshilltarëve.

 

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст