Листа на Советници (мандат 2013-2017 година)


Име и презиме Политичка партија
1.Александар Арсиќ – Претседател на Совет на Општина Куманово Коалиција СДСМ
2.Снежана Захариева Коалиција СДСМ
3.Зоран Маневски Коалиција СДСМ
4.Ивица Костовски Коалиција СДСМ
5.Александар Петров Коалиција СДСМ
6.Валентина Мициќ Коалиција СДСМ
7.Самет Салиевски Коалиција СДСМ
8.Младен Давидовиќ Коалиција СДСМ
9.Драгица Велковска Коалиција СДСМ
10.Бранко Бојковски Коалиција СДСМ
11.Оливер Стојмановски Коалиција СДСМ
12.Сунчица Јосифовска Коалиција СДСМ
13.Драган Петковски Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
14.Валентина Јовановска Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
15.Борислав Додевски Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
16.Златка Божиновска Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
17.Бобан Јовановиќ Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
18.Ашмет Османовски Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
19.Саша Николиќ Коалиција ВМРО–ДПМНЕ
20.Ивана Арсеновска Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
21.Тони Трајковски Коалиција ВМРО-ДПМНЕ
22.Мирослав Стојановски Коалиција ВМРО–ДПМНЕ
23.Јовица Станковски Коалиција ВМРО–ДПМНЕ
24.Кристина Краиновиќ Коалиција ВМРО–ДПМНЕ
25.Ридван Асани ДУИ
26.Фериз Дервиши ДУИ
27.Влора Имери ДУИ
28.Скендер Алији ДУИ
29.Драги Караџински Група избирачи
30.Душица Сеизовска Јовановиќ Група избирачи
31.Бесник Мемети ДПА
32.Фитор Сефери ДПА
33.Зенун Исмаили НДП