Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Програми за работа:

Програма 2021
Програма 2020

Програма 2019

Програма 2017
Програма 2016
Програма 2015
Програма 2014

Извештаи за работа:
Извештај 2019
Извештај 2018
Извештај 2017
Извештај 2015
Извештај 2014
Квартални извештаи за финансиско работење за 2018 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2019 година:
Прв квартал
Втор квартал
Трет квартал
Четврти квартал

Квартални извештаи за финансиско работење за 2020 година:
Втор квартал

Финансиски извештај – Годишна сметка 2018 год.
Финансиски извештај – Годишна сметка 2019 год.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст