Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и шеста седница на Советот на Општина Куманово

На 24 април 2019 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и шестата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

• Усвојување на записниците од Дваесет и третата и Дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Куманово

1. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018 година;
2. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2018 година;
3. Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2018 година;
4. Буџетски календар;
5. Предлог – Одлука за потребата од определување на заштитни зони околу водозафатни објекти – експлоатациони бунари за водоснабдување на Општина Куманово;
6. Предлог – Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка.

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст