Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Покана за доставување на понуди за ученичка екскурзија – ООУ „Браќа Рибар“

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

Врз основа на член 17,18 и член 19 од Правилникот и начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од основните училишта ООУ „ Браќа Рибар„ с.Табановце  Куманово објавува

 

JAВЕН О Г Л А С

За прибирање на понуди за  организирање на  ученички екскурзии за учебната 2017/2018 год

 

  1. Изведување на дводневна екскурзија низ Источна Макеоднија до Дојран со други попатни посети за ученици од VI одделение, 4 и 5 Јуни 2018 година.
  2. Изведување на тридневна екскурзија низ Западна Македонија за ученици од IX одделение,до Охрид со други попатни посети 21,22 и 23 Мај 2018 година..
  3. Еднодневен излет локалитет Пелинце

 

Огласот трае пет дена од денот на неговото објавување.

Заинтересираните правни субјекти можат да ја подигнат тендерската документација од архивата на училиштето секој работен ден од 08:00 – 12:00 часот и да ги достават своите понуди до ООУ „Браќа Рибар„с.Табановце Куманово со назнака до Комисија за прибирање на понуди за екскурзии.

Контакт тел: 031 467 333                                    ООУ „Браќа Рибар„с.Табановце

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст