Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ПРЕДЛОГ – ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД У.Е. СТАРИ ЛОЗЈА, ДЕЛ ОД У.Б.11, Плански опфат помеѓу: ул.“Доне Божинов“, ул. „100“, ул. „200“, крак на ул. „Доне Божинов“ и граница на наменска зона ОПШТИНА КУМАНОВО

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

 • ПРЕДЛОГ – ПЛАНСКА ПРОГРАМА
  ЗА ИЗРАБОТКА НА
  ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА
  ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
  ЗА ДЕЛ ОД У.Е. СТАРИ ЛОЗЈА, ДЕЛ ОД У.Б.11,
  Плански опфат помеѓу: ул.“Доне Божинов“, ул. „100“, ул. „200“, крак на ул.
  „Доне Божинов“ и граница на наменска зона
  ОПШТИНА КУМАНОВО (Превземете тука)
 • Потврда за заверка(Превземете тука)
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст