Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Четириесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 13 ноември 2020 година (петок), во големата сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи Четириесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово

            Дневен ред

 

 1. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2020 година;
 2. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.04.2020 – 30.06.2020 година;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ – Куманово од 01.07.2020 – 30.09.2020 година;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.07.2020 – 30.09.2020 година;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 6. Информација за финансиската состојба на ЈП „Пазаришта“ – Куманово;
 7. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Куманово во рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (MSIP2);
 8. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2020 година;
 9. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2020 година;
 10. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2020 година;
 11. Предлог – Одлука за ставање вон сила на Одлуката за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад бр. 09-7937/37 од 14.11.2019 година донесена од Советот на Општина Куманово;
 12. Предлог – Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад;
 13. Предлог – Одлука за давање на времено користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на Општина Старо Нагоричане.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст