Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

 1. Komisioni për çështje mandatesh, zgjedhje dhe emërime

Kryetar:
Tomica Iliq
Anëtarë:
Bllagojçe Jaqimoviq
Aleksandra Andonovska
Fatmir Idrizi
Dragan Petkovski

 1. Komisioni për financa dhe buxhet

Kryetar:
Vlladimir Pavllovski
Anëtarë:
Ivica Kostovski
Sasho Millkovski
Adelina Ademi
Dragan Petkovski

 1. Komisioni për zhvillim ekonomik lokal

kryetar

–     Zoran Petrushevski

anëtarë

 • Emilija Trajkovska
 • Hana Xheladini
 • Sasho Millkovski
 • Osama Muadini
 1. 4. Komisioni për urbanizëm

kryetar

 • Feriz Dervishi

anëtarë

 • Mile Andonovski
 • Bllagojçe Jaqimoviq
 • Vlladimir Pavllovski
 • Aneta Shandeva – Donevska
 1. Komisioni për veprimtari komunale – Komisija za komunalni dejnosti

Kryetar:
Bllagojçe Jaqimoviq
Anëtarë:
Adelina Ademi
Tomica Iliq
Анета Шандева – Доневска
Зоран Петрушевски

 1. Komisioni për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës

kryetar

 • Nenad Gjorgjeviq

anëtarë

 • Nevena Veliçkovska
 • Aleksandra Tasiq
 • Ivica Kostovski
 • Hana Xheladini
 1. Komisioni për arsim, kulturë dhe sport

Kryetar:
Fatmir Idrizi
Anëtarë:
Sonja Todorovska
Samet Salievski
Milena Stroimanovska

Sasha Nikoliq

 1. Komisioni për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore

kryetar

–    Aleksandra Andonovska

anëtarë

–    Srgjan Rushiti

–    Marija Cakiq

–    Samet Salievski

–    Ivana Nikoliq

 1. Komisioni për statut dhe dispozita

kryetar

 • Mirosllav Triçkoviq

anëtarë

 • Mile Andonovski
 • Milena Stroimanova
 • Naile Osmani
 • Osama Muadini
 1. Komisioni për vetëqeverisje vendore

kryetar

–   Sasha Arsiq

anëtarë

 • Sasha Nikoliq
 • Nevena Veliçkovska
 • Florim Imeri
 • Nenad Gjorgjeviq
 1. Komisioni për shënimin e festave dhe manifestimeve si dhe ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve

Kryetar:
Sasho Millkovski
Anëtarë:
Milena Stroimanovska
Fatmir Idrizi
Samet Salievski
Emilija Trajkovska

 1. Komisioni për mundësi të barabarta ndërmjet meshkujve dhe femrave

kryetar

 • Ana Anegellovska

anëtarë

 • Aleksandra Tasiq
 • Sonja Todorovska
 • Ivana Nikoliq
 • Naile Osmani
 1. Komisioni për siguri, siguri në trafik dhe mbrojtje kundër zjarrit

kryetar

 • Mile Andonovski

anëtarë

 • Borisllav Dodevski
 • Srgjan Rushiti
 • Sasha Arsiq
 • Florim Imeri

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст