Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Јавен повик за ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД У.Е. “ИНДУСТРИЈА” УРБАН БЛОК 71

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД У.Е. “ИНДУСТРИЈА” УРБАН БЛОК 71 Плански опфат помеѓу улиците: Ул. 11-ти Октомври, граница на Урбан блок Собирна улица по ГУП (профил 22 -22) Oпштина Куманово 2020 – 2025 (Превземете ТУКА)

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст