Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и втора седница на Советот на општина Куманово

На 28 март 2023 година (вторник) во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и втората седница на Совет на општина Куманово по следниот

Дневен ред

 1. Информација за превземени мерки и активности во текот на 2022 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово;
 2. Извештај за работа на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2022 година;
 3. Финансиски извештаи/Годишна сметка на ЈП „Водовод“ – Куманово за 2022 година;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бод во ЈП „Водовод“ – Куманово за 2023 година;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за ангажирање на 30 (триесет) работници во ЈП „Водовод“ – Куманово во 2023 година преку агенција за привремени вработувања;
 6. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Октомври – Декември 2022 година;
 7. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Декември 2022 година;
 8. Извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2022 година;
 9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2023 година;
 11. Извештај за реализација на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2022 година со финансов извештај;
 12. Извештај за реализација на Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2022 година;
 13. Извештај за реализирани активности од Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2022 година;
 14. Информација за работа на Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Куманово за период јули – декември 2022 година.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст