• Доделени принтери на Основните училишта

  Доделени принтери на Основните училишта

 • Посета на ученици од Европа на Општина Куманово

  Посета на ученици од Европа на Општина Куманово

 • Вечер на Чешка култура

  Вечер на Чешка култура

 • Видео од 63-та Седница на Совет на Општина Куманово

  Видео од 63-та Седница на Совет на Општина Куманово

 • Вечер на чешката култура во Куманово

  Вечер на чешката култура во Куманово

 • Ставени нови прозорци во дом за стари лица ,,Зафир Сајто"

  Ставени нови прозорци во дом за стари лица ,,Зафир Сајто”