Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Faqja elektronike e Komunës së Kumanovës me përqindje të lartë të qasjes për personat me pengesa

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në tryezën e rrumbullakët me temë: “Qasja në informatat publike për personat me pengesa në komunat e rajonit lindor të Republikës së Maqedonisë” të organizuar nga Shoqata për promovim dhe zhvillm të shoqërisë inkluzive INKLUZIVA dhe komat Shtip, Kumanovë, së bashku me komunën e Kriva Pallankës ishte përmendur si shembull pozitiv në rajon për qasje në faqen elektronike për personat me pengesa. Komuna e Kumanovës ka faqe elektronike 87% të qasshme për personat me pengesa dhe punon aktivisht në rritjen e kësaj përqindjeje.

Në këtë ngajrje u prezantuan edhe referencat e Raportit për qasje të personave me pengesa në faqet elektronike të komunave të rajonit Lindor të Maqedonisë. Rekomandimet në raport i drejtohen qasjes në faqe elektronike dhe kanë të bëjnë me mënyrat e mënjanimit të barrierave që e pengojnë interaksionin dhe qasjen në web – faqe nga personat me pengesa.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст