Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim nga Njësia për planifikim strategjik, politikëbërje, monitorim dhe zhvillim ekonomik lokal(ZHEL) e Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Komuna e Kumanovës përmes Njësisë për planifikim strategjik, politikëbërje, monitorim dhe zhvillim ekonomik lokal (ZHEL), në përputhje me kompetencat dhe përgjegjësitë e saj, me qëllim të përmirësimit të klimës ekonomike dhe kushteve për zhvillimin ekonomik lokal, sipas qëllimeve dhe përparësive strategjike të miratuara dhe të përcaktuara më parë, është në fazën e fundit të përgatitjes së “Strategjisë për Zhvillimin Ekonomik Lokal 2019-2024”. Të gjithë personat fizikë dhe juridikë që kanë sugjerime dhe udhëzime për përmirësimin e draftit të dokumentit strategjik “Strategjia për Zhvillimin Ekonomik Lokal 2019-2024” të Komunës së Kumanovës, ato duhet t’i dërgojnë në postën elektronike: ahmet.jasharovski@kumanovo.gov.mk

STRATEGJIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL, 2019 – 2024 (Link)

Plani Aksional – ZHEL Kumanovë 2019 – 2024 (link)

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст