Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendi i ditës i mbledhjes së dhjetë të Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

 

Mbledhja e dhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

            Më 04 Maj 2018 (e premte), në sallën rrethore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e dhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rend dite

  • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës
  1. Propozim –  Vendimi për fillim me punë dhe kryerje të veprimtarisë nga Institucioni Publik Komunal – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë, në objektin “Tërfili”, që gjendet në rr. “Kirili dhe Metodi” nr. 1 në Kumanovë, në përbërje të Institucionit Publik Komunal – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë;
  2. Propozim –  Vendimi për t’i dhënë pëlqim aplikimit dhe realizimit të projektit “Përforcimi i potencialeve turistike në Kumanovë dhe Qystendil, përmes vizionit modern të rajoneve”;
  3. Propozim –  Vendimi për organizimin, sferë veprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave në administratën komunale të Komunës së Kumanovës;
  4. Propozim –  Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1541, v. q. Veliçkovska maala, KK Çetircë – Komuna e Kumanovës;
  5. Propozim –  Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 3347/1, v. q. Govedarski pat, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
  6. Propozim –  Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 798, v. q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
  7. Propozim –  Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 264, v. q. Kalishtë, KK Kleçovcë – Komuna e Kumanovës;
  8. Propozim –  Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 432/4, v. q. Novine, KK Bilanovcë – Komuna e Kumanovës;
  9. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për  PK 4069/5, v. q. Rruga e Velesit, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст