Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thirrje publike për adaptim të SHFK “Jeronim De Rada” f. Çerkez, Komuna e Kumanovës me donacion të siguruar nga Komisioni Evropian

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Thirrje publike

 Republika e Maqedonisë

 Projekti për përmirësim të shërbimeve komunale – MSIP

 Grante investues IPA

MSIP-IPA-NCB-049-18

 

  1. Këtë thirrje për oferta e përcjell Shpallja e përgjithshme për furnizime për këtë Porjekt, të shpallur në edicionin e UN Development Business, me nr. 767, nga 31 janari, 2010 (edicion i shtypur) i shpallur në formë elektronike më 06 janar, 2010.
  2. Republika e Maqedonisë ka marrë mjete në formë granti nga Komisioni Evropian në kuadër të fondit IPA për investime rurale të Komisionit Evropian për riparim dhe zhvillim, Projekti për përmirësim të shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim që një pjesë të mjeteve të marra nga kjo kredi t’i shfrytëzojë për pagesë sipas kontratës për: Adaptim të SHFK “Jeronim De Rada” f. Çerkez, Komuna e Kumanovës.
  3. Komuna e Kumanovës i fton ofertuesit e volitshëm dhe të kualifikuar që të japin oferta të shtypura për punë ndërtimore që përfshijnë  Adaptimin e SHFK “Jeronim De Rada” f. Çerkez, Komuna e Kumanovës.
  4. Procesi i ofendimit do të realizohet sipas procedurave për ankand publik nacional siç është specifizuar në Udhëzuesin e Bankës Botërore: Prokurim me mjete të marra nga IBRD Hua dhe IDA Kredi, nga janari i vitit 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet e volitshme siç është definuar në dokumentacionin tenderues.
  5. Ofertuesit e volitshëm të interesuar informata shtesë mund të marrin në adresën e mëposhtme, prej orës 08:00 deri në ora 16:00:

Adresa: Komuna e Kumanovës, rr. 11 Tetori, p.n.

Qyteti: Kumanovë

Numri i postës: 1300

Shteti: Republika e Maqedonisë

Telefoni: 031 414 375

Faks: 031 438 615

Adresa elektronike: [email protected]

  1. Komplet dokumentacionin e tenderit në gjuhën maqedonase, ofertuesit e interesuar, mund ta blejnë pas parashtrimit të aplikacionit në adresën e poshtëshënuar, dhe pas pagesës së taksës së pa kthyeshme prej 2.000,00 MKD. Metoda e pagesës do të jetë përmes  formularit PP50, në këtë llogari:

 

  1. a) Për pagesë në denarë:

Banka: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë

Numri i llogarisë: 100000000063095

Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 741014052563018

Kontoja e të hyrave: 724125

 

Dokumentacioni tenderues do të dërgohet përmes postës elektronike ose mund të merret drejtpërsëdrejti nga Komuna e Kumanovës.

 

  1. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e poshtëshënuar deri më oora 12:00, 30.04.2018. Parashtrimi elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat fizikisht do të hapen në prani të përfaqësuesve të ofertuesve që do të zgjedhin të jenë personalisht të pranishëm në adresën e poshtëshënuar në ora 12:00, 30.04.2018

 

  1. Të gjitha ofertat patjetër të kenë të bashkangjitur garancë bankare prej 80.000,00 MKD.
  2. Adresa: 11 Tetori p.n.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст