Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ftesë për parashtrim të ofertave për ekskursion të nxënësve – SHFK “Bajram Shabani” Kumanovë

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

SHPALLJE

KËRKESË PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

 

 

  1. KËRKUESI

SH.F.K “BAJRAM SHABANI”– KUMANOVË  rr. Karl  Maks  52 Kumanovë  1300  tel.fax  031-427-210

Personi për kontakt : Rabije Nuhiji-Iljazi  tel. 076-210-617

Dokomentet e tenderit me programin mund të merren te sekretarja e shkollës prej ora 09:00-15:00 çdo ditë pune

 

      2. OFERTUESI

Të drejtën e ofertave e ka çdo person juridik  që është regjistruar  në përputhshmëri me rregulloren në fuqi të RM për kryerjen e veprimtarisë përkatëse turistike.

 

      3. LËNDA E KËRKUESIT

Lënda e kërkuesit është

  1. Realizimi dy ditorë i mësimit në natyrë për nxënësit e klasave të V – ta (pesta)

më 03 dhe 04.05.2018

 

  1. Realizimi i ekskursionit dy ditor nëpër Maqedoni për nxënësit e  klasave të IX – ta (nenta) më 10 dhe 11.05.2018

 

 

  1. KRITERI PËR ZGJEDHJEN E OFERTUESIT MË TË PËRSHTATSHËM

-Çmimi më i ulët për nxënës

 

  1. PERIUDHA DHE METODA E DOËRZIMIT TË OFERTAVE

 

Ofertat duhet të dorzohen në afat prej 5 ditëve pas publikimit në gazetat e përditshme ditore  në SH.F.K  “BAJRAM SHABANI” – KUMANOVË  .

Ofertat mund të dorëzohen edhe me postë në adresën : SH.F.K  BAJRAM SHABANI – KUMANOVË  rr. Karl  Maks  52 Kumanovë  1300

Hapja e ofertave do të bëhet nga komisioni për realizimin e ekskursionit .

 

 

 

                                                                              Komisioni për shpallje publike

                                                                               per realizim të ekskurzionit

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст