Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 11 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

   Më 30 Maj 2018 (e mërkurë), në sallën e rrumbullakët të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim nga ora 10:00 do të mbahet mbledhja e 11 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë:

 

Rend dite

 

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e nëntë dhe e dhjetë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

 

 1. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën tetor – dhjetor 2017;
 2. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën janar – dhjetor 2017;
 3. Raporti për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2017;
 4. Raporti vjetor për vitin 2017 i Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë;
 5. Çerek raporti për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për çerekun e I – rë të vitit 2018;
 6. Propozim – Vendimi për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 7. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të vendimit për verifikim të standardeve për vendosjen e objekteve të përkohshëm në territorin e Komunës së Kumanovës;
 8. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për planifikim urbanistik në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 9. Propozim – Vendimi për verifikim të Projekt – Planit urbanistik për f. Rramali, me bllok 32, KK Rramali – Komuna e Kumanovës;
 10. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 922, v. q. Kiselica, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 11. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 264, v. q. Kalishtë, KK Kleçovcë – Komuna e Kumanovës;
 12. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 372/2, v. q. Maslinka, KK Tromegjë – Komuna e Kumanovës;
 13. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 433/4, v. q. Novine, KK Bilanoc – Komuna e Kumanovës;
 14. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1679/1,  v. q. Gorna Reka, KK Shupli kamen – Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1975, v. q. Reçicë, KK Kojnare e Epërme – Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1989 dhe PK 1990, v. q. Tërgovishte, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim – Aktvendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit drejtues në Ndërmarrjen Publike “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 18. Propozim – Aktvendimi për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit mbikëqyrës për kontroll të punës materiale  – financiare në Ndërmarrjen Publike “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
 19. Propozim – Vendimi për pagesën e ndihmës së njëhershme në të holla nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin2018.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст