Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nga data (01.09.2020) qasja në Planin Detal Urbanistik të Komunës së Kumanovës do të bëhet në formë elektronike

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Nga data 1 shtator, në faqen zyrtare të Komunës së Kumanovës kumanovo.gov.mk, qytetarët do të kenë një pasqyrë elektronike mbi gjendjen aktuale të Planit të Detajuar Urbanistik (PDU) dhe parcelave ndërtimore në komunë. Çdo qytetar që dëshiron të shohë se çfarë ofrohet në parcelën e tij kadastrale do të jetë në gjendje ta bëjë këtë përmes këtij aplikacioni.

Aplikacioni vendoset në uebfaqen e Komunës së Kumanovës, ku qytetarët do të mund të regjistrohen si përdorues dhe të japin pikë interesi. Lidhur me atë për të cilën ata janë të interesuar, ata do të marrin informacione (p.sh. nëse ka ndonjë plan urbanistik të detajuar nga ana e tyre, nëse bëhet fjalë për atë pjesë, do të organizohet një studim publik dhe prezantim dhe ata do të njoftohen në e-mailin e tyre) adresën në mënyrë që ata të jenë të pranishëm)

Për të parë më në detaje rreth shfrytëzimit të këtij aplikacioni, qytetarët mund të kyçen përmes këtij LINKU

 

Ky është versioni fillestar i aplikacionit, kurse do të vazhdohet të punojnë në azhurnimin e tij, në mënyrë që të jetë sa më i arritshëm për qytetarët. Aplikacioni është bërë me fonde nga buxheti i Komunës së Kumanovës, dhe e ashtuquajtura “karta elektronike inteligjente”, që e ka përgatitur operatori ekonomik INC Sistemet nga Shkupi.

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст