Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rendi i ditës për mbledhjen e 21 të Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Mbledhja e 21 e Këshillit

të Komunës së Kumanovës 

 

Më 09 Janar 2019  (e mërkurë), në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës  10:00, do të mbahet mbledhja e 21 e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

 

Rendi i ditës

 1. Propozim – Vendim për verifikim të mandatit të anëtarit të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 2. Programi për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2019;
 3. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Listës së çmimeve të NP “Tregu” – Kumanovë;
 4. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim tekstit të përmirësuar të Listës së çmimeve të NP “Tregu” – Kumanovë;
 5. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të NP “Tregu” – Kumanovë për verifikim të sendeve të patundshme që duhet të jenë subjekt i ankandit publik për t’i dhënë me qira;
 6. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit për miratim të vlerës së poenit për llogaritje të rrogave në NP “Tregu” – Kumanovë;
 7. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim transferimit të nëpunësve administrativ nga Komuna e Kumanovës në NP “Kumanova – plan” – Kumanovë;
 8. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 2019;
 9. Propozim – Vendim për miratim të Planit detal urbanistik për pjesë të NJU “Bedinjë”, pjesë e BU 85, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Trajko Jovanovski”, “1”, shtegut të këmbësorëve, “11 Nëntori”, shtegut të këmbësorëve dhe rr. “Novoplanirana 2” – Komuna e Kumanovës;
 10. Propozim – Vendim për miratim të Ndryshimit dhe Plotësimit të Planit detal urbanistik për pjesë të NJU “Tode Mendoll”, pjesë e BU 62, përfshirja planifikuese ndërmjet rr. “Tode Mendoll”, “Braqa Filipoviq”, kufirit të zonës dedikuese dhe rr. “Vuk Karaxhiq” – Komuna e Kumanovës;
 11. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 16/6, q. Anishte, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 12. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 2346/1, q. Rrjedha, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;
 13. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1616/3, q. Lumi, KK Kojnare e Epërme – Komuna e Kumanovës;
 14. Propozim – Vendim për verifikim tënevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1418/1, q. Kojria e vogël, KK Kojnare e Epërme – Komuna e Kumanovës;
 15. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 101/1 dhe 101/2, q. Vllashki rid, KK Fshati Çerkez – Komuna e Kumanovës;
 16. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 2657/1, q. Barovë, KK Vincë – Komuna e Kumanovës;
 17. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 18/3, q. Anishte, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 666/1, q. Tërlishtë, KK Kumanovë – Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1396, q. Bankovicë, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues – urbanistik për PK 1183, v. q. Fshati, KK Shupli Kamen – Komuna e Kumanovës.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст