Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shpallje për mbledhje të ofertave (Ekskurzione – SHFK “Kristijan Karposh”)

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në bazë të neneve  17,18 dhe 19 nga rregullorja për mënyrën e realizimit të ekskurzioneve të nxënësve dhe aktiviteteve të tjera të lira në shkollat fillore, SHFK “Kristijan Karposh” – Kumanovë, publikon

 

SHPALLJE

për mbledhje të ofertave

 

  1. Realizimi i ekskurionit njëditor deri në Krushevë për nxënësit e klasës së III – të;
  2. Realizimi i ekskurzionit dyditor nëpër Maqedoninë Lindore për nxënësit e klasës së VI – të, më 4 dhe 5 qershor 2018;
  3. Realizimi i ekskurzionit treditor nëpër Maqedoninë Perëndimore për nxënësit e klasës së IX – të, 21, 22 dhe 23 maj 2018;
  4. Realizimi i mësimit në natyrë në Ohër për nxënësit e klasës së V – të, 2, 3 dhe 4 maj 2018;
  5. Kamping njëditor në lokalitetin Pelincë.

 

Shpallja zgjatë pesë ditë, nga dita e shpalljes së saj.

Subjektet juridik të interesuar mund ta tërheqin dokumentacionin tenderues nga arkivi i shkollës, çdo ditë pune gjatë periudhës 10:00 – 12:00, dhe ofertat e tyre t’i dërgojnë në SHFK “Kristijan Karposh” – Kumanovë, rr. “Radoe Dimiq”, pn, me shenjën nga Komisioni për mbledhje të ofertave për ekskurzione.

 

 

Kontakt tel.: 031 422 951                                                                                                       SHFK “Kristijan Karposh” – Kumanovë

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст