Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U mbajt trajnimi i parë në kuadër të projektit “Forumi regjional në komunitet”

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Qendra për Zhvillim të Rajonit Verilindor Planifikues, përkrahur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ministria e Pushtetit Lokal, në Kumanovë mbajti sesionin e parë të forumit në kuadër të programit “Forumi Rajonal në Komunitet”. Qëllimi i këtij forumi është përfshirja participative e qytetarëve në proceset e krijimit të politikave dhe vendimmarrjes në nivel rajonal. Një numër i madh i qytetarëve të interesuar, organizatave të shoqërisë civile, komunitetit të biznesit dhe institucioneve të gjashtë komunave të rajonit, u njohën me procesin e forumit dhe kriteret për përzgjedhjen e projekteve. Por, gjithashtu u detektuan edhe problemet rajonale, për çka u dhanë propozime për zgjidhjen e tyre në kuadër të katër temave të detektuara në skemën e granteve, edhe atë: turizmit, mjedisit, infrastrukturës biznesit dhe përfshirjes sociale.
Në sesionin e parë të forumit u identifikuan shtatë zgjidhjet e propozuara – konceptet sipas kritereve të skemës së granteve të përcaktuara nga projekti “Zhvillimi i qëndrueshëm inkluziv rajonal”, edhe atë:

Koncepti 1: Rregullimi i grykës së Bislimit (ndërtimi i një objekti efikas energjetik për zhvillimin e turizmit rural në grykën e Bislimit); Koncepti 2: Rregullimi i infrastrukturës së turizmit për mbajtnen e manifestimit turistik rajonal PËRKULJA E NUSES Koncepti; 3: Vendosja e pajisjeve urbane në lokacionin turistik Përmendorja Kosturnica; Koncepti 4: Ndërtimi i infrastrukturës qasëse – shtigjeve të këmbësorëve dhe rehabilitimi i shtigjeve ekzistues deri te rrallësitë natyrore – lokalitetet atraktiv turistike, rregullimin me pajisje urbane dhe udhërrëfyes dhe tabela për informim në RVLP (ujëvarat e staneve, lokaliteti Kuklica, etj.); Koncepti 5: Ndërtimi i kapaciteteve shtesë për strehim në shtëpinë rajonale të pleqve në Kumanovë; Koncepti 6: Stadium inkluziv në RVLP (Renovimi i objekteve sportive për aktivitete të shëndetshëm sportiv dhe përfshirja sociale e personave me aftësi të kufizuara në RVLP); Koncepti 7: Ndërtimi i shtigjeve qasës dhe rampave për personat me aftësi të kufizuara në tre vende turistike – objekte në rajon në përputhje me strategjinë e RVLP;

Sesioni i dytë i forumit do të mbahet më 1 mars 2019, në ora 12 në restorantin Gracia në Kumanovë, kurse të gjithë sesionet do të kryhet deri më 15 mars të këtij viti.

 

 

Back to top
Големина на фонт