Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Drejtor i ri në SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Drejtor i ri në SHFK “Kërste Misirkov” – Kumanovë është emëruar Aleksandar Jovanoviq, profesor i sportit dhe aktiviteteve sportive në Gjimnazin “Goce Dellçev” – Kumanovë. Është i lindur në Kumanovë. Ka diplomuar në Universitetin Sh. Kirili dhe Metodi – Shkup, Fakulteti i Kulturës Fizike, drejtimi profesor i arsimit shëndetësor. Përvojën e parë të punës e ka pasur në IPKKF “Angell Shajçe” – Kumanovë, si profesor i arsimin fizik dhe shëndetësor për fëmijët e moshës parashkollore. Më pastaj në shkollën amë “SHMK Gjimnazi “Goce Dellçev” – Kumanovë, kurse ka punuar edhe në SHMKP “Kiro Burnaz” – Kumanovë dhe SHFK “Braqa Milladinovci” – Kumanovë, si profesor i arsimit fizik dhe shëndetësor për fëmijët me nevoja të posaçme. Për ndryshe, është trajner dhjetë vjeçar i ekipit të seniorëve dhe kategorive të të rinjve pranë KHF Kumanova.

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст