Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 24 e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 13 Mars 2019 (e mërkurë), në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e Njëzetë e katërt e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rendi i ditës

  1. Propozim – Vendim për binjakëzim të Komunës së Kumanovës – Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Komunë së Banja Llukës – Republika Sërpska, Bosnjë dhe Hercegovinë;
  2. Raporti vjetor për vitin 2018 për masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga Stacioni Policor me Kompetencë të Përgjithshme Kumanovë;
  3. Raporti vjetor për punën e IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për vitin 2018;
  4. Raporti financiar i të hyrave dhe të dalave për vitin 2018 i Institucionit Publik Komunal Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;
  5. Raporti tremujor i punës financiare të NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë për periudhën 01.10.2018 – 31.12.2018;
  6. Llogaria vjetore dhe raporti financiar i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë për vitin 2018;
  7. Raporti financiar i NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Tetor – Dhjetor 2018;
  8. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Janar – Dhjetor 2018;
  9. Raporti për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2018;
  10. Propozim – Vendimi për t’i dhënë pëlqim Propozim – Planit vjetor për punësim në vitin 2019 të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
  11. Programi për punën e NP “Kumanova – plan” – Kumanovë për vitin 2019;
  12. Propozim – Vendimi për verifikim të çmimit të shërbimeve për mbledhjen dhe transportin e bërllok në mjediset rurale – fshatrat e Komunës së Kumanovës;
  13. Propozim – Vendimi për ndryshim të Vendimit për përcaktimin e vendeve ku mund të vihen afishet zgjedhore;
  14. Propozim – Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
  15. Raporti vjetor i Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
  16. Propozim – Vendimi për miratimin e shfrytëzimit të fondeve për financimin e detyrimeve të realizuara dhe të papaguara të Komunës së Kumanovës dhe njësive shfrytëzues në fushën e arsimit, mbrojtjes sociale dhe kulturës;
  17. Propozim – Vendimi për miratimin e Raportit për shumën totale të kontraktuar për kreditorë për financim të detyrimeve të realizuar, por të papaguara të komunës së Kumanovës dhe të njësive përdorues në fushën e arsimit deri më 30.09.2018;
  18. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e njëzetë e dytë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.
  19.  Propozim – Ndryshime dhe plotësime të Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2019.

 

Mbledhja e 25 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës, do të mbahet më 14 Mars 2019 (e enjte), me fillim prej orës 10:00, me një pikë të vetme në rend dite – Pyetje të këshilltarëve.

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст