Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim-prokurimi publik

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Ju njoftojmë se Njësia e prokurimit publik i ka publikuar këto shpallje:

– Shpallja nr. 4/2018 me procedurë të hapur në faqen elektronike FEPP https://www.e-nabavki.gov.mk për përgatitje të projektit themelor për marrje të e – lejes për ndriçim rrugor.
Më në detaje mund të informoheni në këtë link.

– Shpallja nr. 16/2018 me kërkesë për mbledhje të ofertave në faqen elektronike FEPP https://www.e-nabavki.gov.mk për përgatitje të dokumentacionit teknik për vendosje të sinjalizimit horizontal dhe vertikal – “Vendosja e shtyllave mbrojtëse për ndarje të komunikacionit të këmbësorëve dhe biçiklistëve nga komunikacioni motorik” në Kumanovë.

Më në detaje mund të informoheni në këtë link.

Back to top
Големина на фонт