Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Njoftim-prokurimi publik

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Ju njoftojmë se Njësia e prokurimit publik i ka publikuar këto shpallje:

– Shpallja nr. 4/2018 me procedurë të hapur në faqen elektronike FEPP https://www.e-nabavki.gov.mk për përgatitje të projektit themelor për marrje të e – lejes për ndriçim rrugor.
Më në detaje mund të informoheni në këtë link.

– Shpallja nr. 16/2018 me kërkesë për mbledhje të ofertave në faqen elektronike FEPP https://www.e-nabavki.gov.mk për përgatitje të dokumentacionit teknik për vendosje të sinjalizimit horizontal dhe vertikal – “Vendosja e shtyllave mbrojtëse për ndarje të komunikacionit të këmbësorëve dhe biçiklistëve nga komunikacioni motorik” në Kumanovë.

Më në detaje mund të informoheni në këtë link.

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст